Bystyret 9. oktober 2014

Lean i Mandal kommune

Bystyret har bestilt en innsats om Lean i Mandal kommune. Det handler om å starte en ny organisasjonskultur. Bystyremøtet startet med en orientering om hva dette betyr for Mandal kommune og den videre prosessen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

Statsbudsjettet 2015 – Konsekvenser for Mandal kommune

Onsdag la den blå-blå regjeringen frem sitt første statsbudsjett som kun er laget av de. Dette innebærer selvfølgelig forandringer for alle. Økonomisjef i Mandal kommune, Wenke Nome, orienterer om hvilke følger det nye budsjettet får for det kommende året.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

RS 49/14: Avtale om leie av båtplasser i Kastellbukta og sammenheng med tidligere vedtak om salg

I bystyremøtet i juni påpekte at tidligere saker må ses i sammenheng med et bystyrevedtak fra årsbudsjettet for 2013 vedtatt på bystyremøtet 13. desember 2012. Ordfører Tore Askildsen lurte på om bystyrets representanter hadde kommentarer til denne saken, noe Alf Erik Andersen fra FrP var den første til å kommentere.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

Informasjon fra BU-leder Markus Eriksen

Markus Eriksen Skagestad er nyvalgt leder for Barne og ungdomsrådet i Mandal. Under informasjonen fortalte han om prosessen for å bli leder og hva rådet har gjort så langt denne høsten.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

PS 128/14: Betalt/ubetalt spisepause for ansatte i Mandal kommune

I Mandal kommune har alle ansatte betalt spisepause, og har tilpasset arbeidstid etter det. Paul Storholt, FRP, ba i bystyrets møte 19.06.14 om at det legges fram en sak til bystyret som vurderer mulighetene til økonomiske innsparinger ved å endre spisepausen for ansatte fra betalt til ubetalt pause.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

PS 125/14: Økonomirapportering per 31.08.2014

Økonomirapporter blir tatt opp med jevne mellomrom og denne gangen har det kommet forslag til endringer i investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet som følge av hva rapporten har vist for årets åtte første måneder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

RS 127/14: Revidering av finansreglementet og rutiner 2014

Finansreglementet og rutinene for kommuner må vedtas minst en gang i hver kommune- og fylkestingsperiode. Gjeldende finansreglement ble sist vedtatt 16. september 2010. Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning, og skal omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

PS 129/14: Høringsuttalelse LIM-planen

Mandal kommune har med interesse mottatt høringsutkastet til LIM-planen – regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2027. Fristen for å gi høringsuttalselse gikk egentlig ut 1. oktober, men Mandal kommune har fått utsatt frist slik at de rakk å behandle saken under bystyremøtet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

PS 132/14: Kommunalt tilbud til brøyting av private veier

Siden 2001 har Mandal kommune tilbudt kommunal brøyting av private veier etter søknad. De godkjennes etter kriterier om veibredde, antall oppsittere og beskaffenhet (vedlikehold).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

PS 133/14: Ekspropriasjon av hytteeiendom i Strømsvika

Bystyret vedtok i september 2012 en reguleringsplan for Strømsvika – Sodevika. Gjennomføringen av planen forutsetter at en hytteeiendom som eies av Svein Dybdahl, blir avstått i sin helhet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

PS 134/14: 2. gangsbehandling – Reguleringsplan for Tregde

På Tregde gjelder det per i dag en reguleringsplan som ble vedtatt i 2005, men denne har på en del områder vist seg vanskelig å gjennomføre. I 2008 ble det startet et nytt planarbeid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

PS 135/14: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Måkeheia

Planforslag for Måkeheia ble førstegangsbehandlet i Planutvalget 18. desember 2013 og på nytt den 12. februar 2014 og siste behandlingen var 11. juni i Planutvalget pluss i bystyret den 19. juni med vedtak til endringer i plankartet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

PS 138/14: Avtale om leie av båtplasser i Kastellbukta mellom Mandal Havn KF og Mandal kommune

Som kjent er det de seneste årene foretatt utbygging av boliger og næringsvirksomhet ved Kastellbukta på vestsiden av Mandalselva. Det er planer om ytterligere utbygginger. Som en følge av dette skal det anlegges småbåtanlegg i elva. Utbyggingen skjer etter reguleringsplanen for sentrum fra 2006.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.10.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo