Bystyret 22. mai 2014

Lokaldemokratiundersøkelsen 2014, presentasjon

I regi av Kommunenes sentralforbund arrangeres det med jevne mellomrom en undersøkelse der alle innbyggerne og de folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i sin egen kommune. Alf Martin Voie startet bystyremøtet med en presentasjon av resultatene knyttet til Mandal kommunes svar på denne undersøkelsen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

Interpellasjon fra Morten Ekeland, «Bedre vilkår for hjemmebaserte tjenester»

Interpellanten stiller spørsmål til hva som er forsvarlig i helsetjenester som stadig opplever kutt, men som til stadighet får beskjed om å gjøre mer og mer og levere bedre tjenester for kommunen. Han ønsker å fremheve at bystyret må være stolte av arbeidet helsearbeiderne ved de hjemmebaserte tjenestene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

Interpellasjon Svein Seljom, Høyre, «Invitasjon om kommunesammenslåing»

Interpellanten ønsker at Mandal kommune bør starte en arbeidsgruppe for å se på hvilke kommuner Mandal eventuelt kunne tenke seg å slå sammen med i forbindelse med kommunereformen som regjeringen har lansert.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

Informasjon om InClub

Barne og ungdomsrådet hadde et innlegg i forrige bystyremøte om den eneste ikke-kristelige fritidsklubb for unge, InClub og ønsket mer informasjon fra kultursjefen. Nå var kultursjef, Alfred Solgaard, på plass til dette møtet og kunne presentere inngående informasjon om Mandals fritidsklubb.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

Innlegg fra Barne og ungdomsrådets nestleder Loreta Spahija

Nestlederen fortalte om ting som Mandal kommune kan forbedre seg på i forhold til samarbeidskommuner. Hun ønsket også å fortelle om ting som Mandal kommune har som ikke samarbeidskommunene Middelfart, Oskarhamn, Korsholm har.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

PS 79/14: SKAP – Kreativ folkehøyskole i Mandal

Lindesnesregionen Næringshage står bak en søknad til Utdanningsdirektoratet om etablering av en SKAP: kreativ folkehøyskole i Mandal. Mandal er en industriby og en by kjent som «Den lille byen med de store kunstnere». Våre store kunstnere og våre industrietablerere har det til felles at de tenkte nytt og de våget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

PS 80/14: Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsrapport – Politiske vedtak

På oppdrag fra Kontrollutvalget har Kommunerevisjonen Vest gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende tema: Registrering, effektuering og ferdigmelding av politiske vedtak. Det stiller spørsmål til om det er bare utvalgte politiske vedtak som blir utført og om kommunen har et godt nok system for å registrere, iverksette og ferdigmelde vedtak.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

PS 81/14: Salg av festetomtene for båthusene i Smalsundområdet

I bystyremøtet i juni 2013 vedtok bystyret at administrasjonen skulle avklare muligheten for salg av festetomene for båthusene i Smalsundområdet, og eventuelt sette i gang salgsarbeidet. Og at midlene tilføres eventuelt havnekassens fond for utvikling av Strømsvika.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

PS 82/14: Søknad om deltakelse i forsøk med 16 års stemmerett 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har invitert alle landets kommuner til å søke om å være med i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

PS 84/14: Mandal havn KF – Årsberetning og årsregnskap 2013

På grunn av at havnefogden var tilstede på møtet, ble det bestemt å flytte frem denne saken slik at den ble behandlet som første sak like etter pausen. I henhold til vedtektene for Mandal Havn KF, skal foretaket legge frem regnskap og årsberetning for bystyret i samsvar med kommunale regnskapsregler.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

PS 83/14: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2013

6. mai behandlet kontrollutvalget årsregnskapet og revisjonsberetningen for kommunen og en protokoll fra møtet ble lagt frem 13. mai. Nå er det opp til bystyremøtet å behandle kontrollutvalget bemerkninger og kommentarer til regnskapet og beretningen. Saksordfører Siril Follerås Engedal fra Senterpartiet orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

PS 85/14: Annengangsbehandling – detaljregulering for Tregde Feriesenter, H2 og del av H5

I 2003 ble det vedtatt en reguleringsplan for Tregde feriesenter, fem år senere ble det startet opp planarbeid for en del av den reguleringsplanen som ble først behandlet i planutvalget i juni 2008. Siden den gang har det kommet flere planforslag og behandlinger i ulike utvalg,

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

PS 86/14: Annengangsbehandling av detaljregulering for gartneritomta (AB9) Sånum

I 2011 meldte Konsmohus at de kom til å starte opp planarbeid for delområde A/B9 i reguleringsplanen for Sånum. 2½ år senere ble en komplett plan mottatt i Planutvalget og siden da har det kommet noen innvendinger og flere behandler før bystyret nå er klare for å klubbe igjennom et vedtak.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.05.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo