Bystyret 24. april 2014

PS 52/14: Tilslutning til nullvisjonsprosjekt og prosjekt trafikksikker kommune

I februar ble det vedtatt i driftsstyret at det skulle lages en sak om tilslutning til Nullvisjonsprosjektet og prosjektet trafikksikker kommune i regi av Trygg Trafikk. Arbeid med Nullvisjon og Trafikksikkerhet har vært organiserte prosjekter regionvis i lengre tid på Agder i samarbeid med kommunene og fylkeskommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

Kommunebarometer 2014

Rådmann Knut Sæther kan stolt presentere en positiv utvikling for Mandal kommune i henhold til barometeret som viser tilstanden i alle landets kommuner. Det er basert på kommunenes egne tall og sammenligner med kommunegrupper, kommuner som ligner på hverandre og i forhold til fylket.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

Godkjenning av saksliste

På starten av hvert møte ønsker ordføreren å be bystyret om det er meknader til sakslisten. Nytt denne gangen ble det lagt ut to saksdokumenter grunnet størrelsen på innkallingsdokumentene blant annet på grunn av store vedlegg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

Interpellasjon fra Svein Seljom, Høyre «Mandals egen Eidsvollsmann»

Interpellanten synes Mandals egen Eidsvollsmann burde blitt hedret på en bedre måte enn han har blitt gjort tidligere. Han ønsker blant annet at mannen bør bli hedret med en egen gate i forbindelse med grunnlovsjubileet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

Innlegg fra barne og ungdomsrådets leder Jens Homestad

På hvert bystyremøte skal BU fortelle hva som har skjedd siden forrige bystyremøte. Denne gangen kunne Homestad fortelle at rådet har opprettet underutvalg som skal ha fokus på sine egne områder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

PS 53/14: Økonomirapportering per 28.02.14

Økonomirapporter blir tatt opp med jevne mellomrom og denne gangen har det kommet forslag til endringer i investeringsbudsjettet for 2014 på grunnlag av hva rapporten viste for de to første månedene i året. Svein Seljom fra Høyre orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

PS 54/14: Ny behandling – Åpning av klaffen på Adolph Tidemands bro

På det første bystyremøtet publisert her på Kommuneradio.no ble det for første gang behandlet hvordan åpningen av klaffen på Adolph Tidemands bro skulle håndteres. Det ble også etter hvert, i juni, avklart at det var problemer med klaffen som førte til at det ikke var mulig å bruke den muligheten sommeren 2013.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

PS 55/14: Ansvarlig alkoholservering

På grunnlag av retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Mandal kommune vedtatt av bystyret i 2012, iverksatte administrasjonen året etter et opplegg kalt «Ansvarlig alkoholservering». Henrikten var i første omgang å sikre overholdelse av skjenkebestemmelsene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

PS 56/14: Revisjon av støyreglement i Mandal kommune

Det har i flere år vært klager på konsertvirksomheten som foregår i sentrum om sommeren. I februar 2013 innførte bystyret et støyreglement som vedlegg til politivedtektene. Det skulle i utgangspunktet ha blitt foretatt støymålinger, men det ble ikke gjort fordi et spesialfirma ikke var tilgjengelig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

PS 59/14: Planprogram for kommunedelplan E39 Døle Bru – Livold

Denne skulle egentlig først opp senere, men det ble ønsket at denne ble gjort tidligere. I bystyremøtet i januar ble det fattet enstemmige vedtak til høringsutkastet for planprogrammet i november 2013. Med brev datert 17.03.14 ber vegvesenet om at kommunen behandler endringene som ønskes innarbeidet i endelig planprogram.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

PS 60/14: Regional transportplan Agder. Planoppstart og høring av forslag til planprogram

Regional transportplan Agder (RTP Agder) er en oppfølging av Regionplan Agder 2020 og vedtatt Regional planstrategi. Formålet med RTP er å sikre at Agder videreutvikles som en attraktiv region for bosetting og arbeidsliv. Det er avgjørende å etablere en infrastruktur som oppleves effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. Saksordfører Harald Øyslebø fra Fremskrittspartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

PS 64/14: Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) er en oppfølging av Regionplan Agder 2020 og vedtatt Regional Planstrategi. Formålet er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

PS 65-66/14: Saker til generalforsamling i Maren AS og valg av styre

Det regionale renovasjonsselskapet Maren AS skal ha ordinær generalforsamling 28. april. Der skal det blant annet godkjennes forslag til årsregnskap og -beretning for 2013 i tillegg til utdeling av utbytte, samt fastsettelse av godtgjørelse og valg av styremedlemmer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.04.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo