Bystyret 18. april 2013

Informasjon om «Hvordan kjennes Mandal»

Mer enn 300 elever fra 4 skoler i distriktet har deltatt på et prosjekt for å finne ut mer om Mandal og hvordan Mandal kjennes, samt hvordan veien blir videre for stedet. Marit Sanner ved Forandringsfabrikken og ungdommer fra mottakskolen og ungdomsskolene orienterer om den kommende bystyremeldingen fra de unge i regionen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

RS 17/13: Sluttrapport Mandal mot toppen februar 2013

Mandal kommune er blant de beste kommunene i landet på tjenesteproduksjon. Gjennom årlige medarbeiderundersøkelser viser medarbeiderne at de trives. Organisasjonen har lavt sykefravær og brukerundersøkelser innen ulike tjenesteområder viser at brukerne av tjenestene i hovedsak er fornøyde.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

PS 37/13: Forretningsorden for bystyret

Driftsstyret/planutvalget har behandlet en ønske om å revitalisere bystyret. De vurderer behovet for saksordfører i hver enkelt sak. Det foreslås blant annet å redusere taletid til 3 minutter, antall kommentarer, samt at bystyremøtene skal ordinært avsluttes kl. 22:00. Paul Storholt (bildet) fra FrP var en av de med meninger i denne saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

Spørsmål fra driftsstyret om utleiepriser av kommunale bygg

Kultursjef Alfred Solgaard svarer på spørsmål fra driftsstyret om utleiepriser av kommunale bygg og alkoholservering. Saken gjaldt hvorvidt man kan kreve dobbel leie for arrangementer med alkoholservering i Buen. Dette er en interpellasjon fremmet av Paul Storholt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

Brev fra Agder Sekretariat om utvidet samarbeid

Mandal kommune ved ordfører har fått en henvendelse fra Agder Sekretariat vedrørende sammenslåing av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Aust og Vest-Agder. Da en slik sammenslåing forutsetter positivt vedtak i alle eierkommunene ber de om en foreløpig tilbakemelding så raskt som mulig og innen 24. april. Ordfører Tore Askildsen orienterer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

Notat fra ordfører om mulig lokalisering av fengsel i Mandal

Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdeptartementet holder på med en utredning om fengselsstruktur og kapasitetsbehov, som vil inngå i deres budsjettarbeid. Det vil imidlertid ikke bli gjort noen vedtak knyttet til dette før i forbindelse med statsbudsjettet for 2014, og lokaliseringsspørsmålet kommer antakelig etter dette.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

PS 20/13: E-kommunestategi og organisering av IKT-samarbeidet i det digitale Vestre Agder

Mandal ønsker å delta i samarbeidet i Nye DDV slik det framgår av Styringsgruppens forslag til eKommunestrategi og skisse til organisering av IKT-samarbeidet i Det Digitale Vestre Agder. Prosjektleder Dagfinn Lauvsland orienterer. [ca_audio url=»http://kommuneradio.no/wp-content/uploads/M20-13.mp3″ width=»640″ height=»27″ css_class=»codeart-google-mp3-player» autoplay=»false»]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

PS 21/13: Elektronisk bystyre

Bystyret ga helt tilbake i 2007 rådmannen i oppgave å utrede mulighetene for å gå over fra papir til elektroniske politiske hefter. Nå er rådmannen av den oppfatning at tida er kommet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

RS 25/13: Stortingsvalget 2013 – Stemmestyrer og stemmemottakere – Forhåndsstemming

I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Det foreligger forslag til endring i valgloven, blant annet at det heller skal være to stemmemottakere ved stemmegivningen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

Innlegg fra Barn og ungdomsrådets leder Jens Homestad

Barn og ungdomsrådet er bekymret over kommunens prioritering av vedlikehold på friområder og lekeplasser, og advarer mot konsekvenser det kan få ved at Parkvesenet ikke har nok ressurser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

PS 26/13: Åpning av vippen på Adolph Tidemands bro

Rådmannen ønsker å legge frem et forslag til hvordan vippen på Adolph Tidemands bro skal betjenes. Det blir anbefalt at bro-eier er Mandal kommune ved Mandal bydrift tar det daglige ansvaret for at bro og klaff funger som den skal og i dette inngår nødvendig service og vedlikeholdsavtaler. Saksordfører Hildur L Christensen fra Arbeiderpartiet orienterer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

PS 22/13 og PS 23/13: Ime Verksted A/S – Generalforsamling og valg av styre

Ime Verksted AS skal ha ordinær generalforsamling 25. april. Selskapet er heleiet av Mandal kommune. Det har som formål å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede. Styreleder Kai Sørdal ved Ime Verksted A/S orienterer om utfordringene til verkstedet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

PS 24/13 og PS 25/13: Maren A/S – Generalforsamling og valg av styre

Det regionale renovasjonsselskapet Maren AS skal ha ordinær generalforsamling 22. april. Mandal kommune eier 80 av 160 A-aksjer og 1350 av 1840 B-aksjer i Maren AS. Stemmeretten er knyttet til A-aksjene. Øvrige aksjer eies av kommunene Audnedal, Lindesnes og Marnardal. Styreleder Ole Bent Røiseland orienterer om selskapsstruktur og mer informasjon om selskapet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

PS 28/13: Økonomirapport pr. 28.02.13

Saksordfører Sven Seljom fra Høyre orienterer kommuneøkonomien basert på en rapport for de to første månedene i 2013. Den viser blant annet at det må bevilges mer penger til å bygge flere boliger for innvandrerne til kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.04.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo