Kristiansand kommune

Bystyret 1. februar 2017 (Ordinært møte)

SAK 2/17: Kvartal 57 – østre del – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 2/17: Kvartal 57 – østre del – detaljregulering – sluttbehandlingPlanen omfatter den østre delen av Kvartal 57, som ligger mellom Strandpromenaden, Holbergs gate, Østre Strandgate og Tresse. Planområdet har i dag 3 store byvillaer omkranset av store hager, som gir området et grønt og åpent preg sett fra Strandpromenaden og Holbergs gate.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

SAK 4/17: Oppdatering av finansreglementet

SAK 4/17: Oppdatering av finansreglementetKommunens gjeldende finansreglement ble vedtatt av bystyret i september 2014. Dette skal vedtas minst én gang hver bystyreperiode. Det er nå behov for en oppdatering, både når det gjelder langsiktige finansielle midler, det vil si energiverksfondet og gjeldsforvaltningen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

SAK 5/17: Kristiansand Kino Holding AS – eierskapsmelding del 3

SAK 5/17: Kristiansand Kino Holding AS – eierskapsmelding del 3En eiermelding skal inneholde prinsipper for kommunens overordnede eierstrategi og rutiner for eierstyringen. En skal klargjøre intensjonen med eierskapet i det aktuelle selskapet, etablere forutsigbare og kontrollerbare mål og resultatkrav for virksomheten, klargjøre rutiner for rapportering og eventuelt også definere en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

SAK 6/17: Mulig avvikling av kommunale lånegarantier til oppføring av private barnehager

SAK 6/17: Mulig avvikling av kommunale lånegarantier til oppføring av private barnehagerI forbindelse med behandling av «Søknad om kommunal lånegaranti – Vågsbygd Fus barnehage» i januar 2015, vedtok bystyret at de skulle bli forelagt en sak om mulig avvikling av lånegarantier til oppføring av private barnehager.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

SAK 23/17: Fritak for eiendomsskatt – skal kommunen frita eiendommer – og i så fall hvilke eiendommer?

SAK 23/17: Fritak for eiendomsskatt – skal kommunen frita eiendommer – og i så fall hvilke eiendommer?Kristiansand kommune har eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen i henhold til eiendomsskatteloven. Kristiansand har hatt eiendomsskatt siden midt på 1950-tallet. I 2016 var eiendomsskattesatsen 6,2 ‰ av taksten, og den er satt ned til 6,1 ‰ i 2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

SAK 8/17: Rullering av Boligsosial handlingsplan, 2017-2020

SAK 8/17: Rullering av Boligsosial handlingsplan, 2017-2020Boligsosial handlingsplan er rullert i forbindelse med kommunens deltakelse i Husbankens nasjonale utviklingsprogram for boligsosialt arbeid, som har pågått i perioden 2013-2016. Arbeidet har vært tverrsektorielt, med forankring i rådmannens ledergruppe.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

SAK 9/17: Innføring av rammeplan for Kristiansand kulturskole

SAK 9/17: Innføring av rammeplan for Kristiansand kulturskoleKristiansand har siden 1960-tallet hatt en ledende rolle i norsk kulturskoleutvikling. Man var først ute blant storbyene med å etablere denne type institusjon og det var senere en utdanningsminister fra Vest-Agder som sørget for lovfesting som gjorde «kulturskolefenomenet» til en nasjonal bevegelse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

SAK 10/17: Midlertidig innfasing av Agder naturmuseum og botaniske hage som enhet i Kristiansand kommune

SAK 10/17: Midlertidig innfasing av Agder naturmuseum og botaniske hage som enhet i Kristiansand kommunePå bakgrunn av vedtak fra bystyret i juni 2014 om overdragelse av Agder naturmuseum og botaniske hage til UiA som universitetsmuseum ble det søkt om oppløsning av det interkommunale selskapet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

SAK 11/17: Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2017-2020

SAK 11/17: Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2017-2020Det er utarbeidet forslag til Avfallsplan for perioden 2017-2020, med tittelen «Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering». Tittelen sammenfaller med visjonen som ble formulert for Avfall Sør i forbindelse med arbeidet med konsernstrategi vinteren 15/16.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

SAK 12/17: Flekkerøyveien 8 og 10 – 1/118 og 1/246 – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 12/17: Flekkerøyveien 8 og 10 – 1/118 og 1/246 – detaljregulering – sluttbehandlingPlanområdet ligger i Alsåsen, sentralt på Flekkerøy like ved rundkjøringen. I samme område er også kollektivknutepunkt og en større parkeringsplass med park and ride-mulighet etablert. Planområdets samlede areal er ca. 2 650 m2 og er i dag bebygget med et bolighus.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 01.02.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo