Kristiansand kommune

Bystyret 23. november 2016 (Ordinært møte)

SAK 156/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om «Opprettholde stillingen som kreftkoordinator i Kristiansand kommune»

SAK 156/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om «Opprettholde stillingen som kreftkoordinator i Kristiansand kommune»Interpellanten viser til at over 200 kommuner i Norge har kreftkoordinator. Men nå i høst har kommunen valgt å kutte stillingen som følge av at kreftkoordinatoren i Kristiansand i sommer trakk seg «av personlige årsaker».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.11.2016

SAK 157/16: Vurdering av interkommunale samarbeid

SAK 157/16: Vurdering av interkommunale samarbeidUnder bystyrets møte i juni ble det vedtatt at rådmannen skulle fremlegges en sak der Kristiansands videre interesser i interkommunale samarbeid og selskaper vurderes som følge av at både K5 og K3 ikke ble vedtatt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.11.2016

SAK 158/16: Svar på verbalforslag om oppfølging av evalueringen av den kommunale kontantstøtten

SAK 158/16: Svar på verbalforslag om oppfølging av evalueringen av den kommunale kontantstøttenI forbindelse med behandling av Handlingsprogrammet 2016-2019 vedtok bystyret at det blir laget en sak på oppfølging av evalueringen av den kommunale kontantstøtten fra 2014, der tiltak for å få flere barn med minoritetsspråklige foreldre til å benytte seg av barnehageplass, foreslås.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.11.2016

SAK 159/16: Veileder: Vold i nære relasjoner – avdekking og håndtering

SAK 159/16: Veileder: Vold i nære relasjoner – avdekking og håndteringMed utgangspunkt i bystyrets vedtak i mars, har det blitt utarbeidet en veileder mot vold i nære relasjoner. Denne er et ledd i kommunens kriminalitetsforebyggende plan Sammen om en tryggere hverdag.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.11.2016

SAK 160/16: Forslag til barnehagebehovsplan 2017-2027

SAK 160/16: Forslag til barnehagebehovsplan 2017-2027Barnehagebehovsplanen rulleres årlig som en del av rulleringen av handlingsprogrammet. I forbindelse med behandling av 1. tertialrapport vedtok bystyret i tillegg et verbalforslag der det ble bedt om en utarbeidelse av en strategi for barnehagesektoren.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.11.2016

SAK 161/16: Vipers Kristiansand – Søknad om ettergivelse av lån og ekstraordinær halleie

SAK 161/16: Vipers Kristiansand – Søknad om ettergivelse av lån og ekstraordinær halleieI 2011 ga Kristiansand kommune et lån på 1 mill. kr til Våg Håndballklubb/Vipers Topphåndball AS. Kommunen har flere ganger i disse fem årene behandlet søknader om ettergivelse av lånet, senest i 2014 hvor halvparten ble omgjort til et tilskudd som skulle betales tilbake gjennom ekstraordinær halleie i Aquarama.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.11.2016

SAK 165/16: Prinsippvedtak om bompengefinansiering i Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen

SAK 165/16: Prinsippvedtak om bompengefinansiering i Bymiljøavtale for KristiansandsregionenI september behandlet Formannskapet høringsuttalelse til forslag til prinsippvedtak om bompengefinansiering av Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Et justert forslag til prinsippvedtak ble behandlet av styringsgruppen for bymiljøavtalen i oktober og besluttet oversendt Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for å fatte endelige prinsippvedtak.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.11.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo