Kristiansand kommune

Bystyret 26. oktober 2016 (Ordinært møte)

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020 og budsjett 2016

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020 og budsjett 2016I forkant av at det skal vedtas et nytt budsjett for Kristiansand kommune i desember, har nå rådmann Tor Sommerseth kommet med et forslag til både budsjett for neste år og handlingsprogram for den neste treårsperioden.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.10.2016

SAK 142/16: Sommerskole som en forsøksordning i Kristiansand kommune

SAK 142/16: Sommerskole som en forsøksordning i Kristiansand kommuneI Handlingsprogrammet for 2016 – 2019 vedtok bystyret et verbalforslag om at administrasjonen skulle utrede innhold, organisering og kostnader ved innføring av sommerskole som en forsøksordning i Kristiansand og fremme en sak i løpet av våren 2016.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.10.2016

SAK 146/16: Sørlandsparken, felt K/I 11 – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 146/16: Sørlandsparken, felt K/I 11 – detaljregulering – sluttbehandlingPlanområdet ligger lengst øst i næringsområdet på Sørlandsparken, i grensa mot Lillesand kommunet. Området grenser til handelsområdet kalt «Avenyen» i nordvest. Hele planområdet utgjør cirka 41 dekar og vil få 5 til 6 avkjørsler fra veien Stemmane i vest.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.10.2016

SAK 145/16: Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 – endring av gatebruksplan. Fastsettelse av planprogram

SAK 145/16: Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 – endring av gatebruksplan. Fastsettelse av planprogramPå bakgrunn av flere politiske vedtak, ble et arbeid med gatebruksplan for Kvadraturen satt i gang vinteren 2015/2016. Det har vært en prosess med bred medvirkning våren 2016, og på bakgrunn av alle innspill er et forslag til gatebruksplan for Kvadraturen nær forestående.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.10.2016

SAK 153/16: Interpellasjon fra repr. Ernst Håkon Jahr, AP om «Kristiansand kommune blir med i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem»

SAK 153/16: Interpellasjon fra repr. Ernst Håkon Jahr, AP om «Kristiansand kommune blir med i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem»Interpellanten viser til at Kristiansand kommune har gjennomført en brukerundersøkelse for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen, og administrasjonen konkluderer med at kommunen får gode resultater for kategoriene som gjelder pleie- og omsorgstjenestene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.10.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo