Kristiansand kommune

Bystyret 21. september 2016 (Ordinært møte)

Innbyggerspørsmål fra Arne Tumyr, SIAN

Innbyggerspørsmål fra Arne Tumyr, SIANI starten av hvert bystyremøte er det rom for innbyggerne å komme med spørsmål til ordføreren. Denne gangen ønsket Arne Tumyr fra SIAN å stille tre spørsmål til bystyret. Disse gikk blant annet på dette med forskjellsbehandling i forhold til bruk av biblioteket.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 113/16: Endring av dagens retningslinjer for salgsbevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1

SAK 113/16: Endring av dagens retningslinjer for salgsbevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1I forbindelse med behandlingen av forslaget til nye Retningslinjer for tildelding av salgs- og sjenkebevillinger i Kristiansand kommune 2016-2020 som ble tatt opp under bystyret i april, ble det vedtatt å be administrasjonen om å utarbeide en sak som drøfte muligheter og utfordringer med å gi salgsbevilling til mikrobryggerier.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 114/16: Handlingsplan for landstrøm Kristiansand Havn KF

SAK 114/16: Handlingsplan for landstrøm Kristiansand Havn KFKristiansand Havn har etter vedtak i Kristiansand bystyre blitt bedt om å fremlegge en handlingsplan for landstrøm. Planen tar sikte på å gi en grundig gjennomgang av hva landstrøm faktisk er, hvorfor det satses på landstrøm, og ikke minst en kartlegging av prioriterte investeringer for Kristiansand Havn i fremtiden.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 115/16: Søknad om utvidet godkjenning, Kristiansand Friskole A/S

SAK 115/16: Søknad om utvidet godkjenning, Kristiansand Friskole A/SKristiansand Friskole har søkt om godkjenning etter privatskolelovens paragraf vedrørende livssyn. Kommunen har tidligere uttalt seg til og skolen har fått godkjenning til samme formål for inntil 180 elever på trinn 8-10. Denne søknaden omhandler økt antall elever på inntil 100 og på trinn 1-10.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 116/16: Høringsuttalelse – søknad om godkjenning Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kristiansand A/S

SAK 116/16: Høringsuttalelse – søknad om godkjenning Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kristiansand A/SNorges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kristiansand A/S søker om godkjenning etter privatskolelovens paragraf gjeldende særskilt profil. Søknaden gjelder inntil 96 elever på trinn 8-10 og har som formål å drive undervisning kombinert med et høyt idrettslig aktivitetsnivå. Den ønskes etablert i Sør Arenas Idrettsanlegg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 117/16: Kristiansand Boligselskap KF – eierskapsmelding

SAK 117/16: Kristiansand Boligselskap KF – eierskapsmeldingEierskapsmeldingen for Kristiansand boligselskap KF er en oppfølging av Eierskapsmelding del 1, der bystyret i 2008 vedtok at det skulle utarbeides separate eierskapsmeldinger for de enkelte kommunale selskap/foretak. Boligselskapets formål er å skaffe til veie og drifte boliger for utleie til eldre og vanskeligstilte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 118/16: Økonomiske handlingsregler

SAK 118/16: Økonomiske handlingsreglerRådmannen signalisert ved presentasjonen av handlingsprogrammet for 2016-19 en gjennomgang av handlingsreglene for overordnet økonomistyring.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 119/16: Svar på vebalforslag vedrørende opprettelse av et regionalt kompetansesenter for scenekunst

SAK 119/16: Svar på vebalforslag vedrørende opprettelse av et regionalt kompetansesenter for scenekunstUnder budsjettbehandlingen i bystyret i desember 2015 vedtok Bystyret et verbalforslag fra Høyre der det blant annet etterspørres en sak om mulighetene for oppbygging av et regionalt kompetansesenter for scenekunst før neste rullering av handlingsprogrammet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 121/16: Innbyggerforslag – Nye bomringer i Kristiansand

SAK 121/16: Innbyggerforslag – Nye bomringer i KristiansandKommunen mottok i august et innbyggerforslag fra Nei til nye bomringer i Kristiansand v/Terje Larssen. Dette er basert på overlevering av 652 underskrifter hvor det oppfordres til at kommunen holder en bindende folkeavstemning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 122/16: Endring av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring (kontor) – sluttbehandling

SAK 122/16: Endring av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring (kontor) – sluttbehandlingKommunens parkeringspolitikk er fastsatt i kommuneplanens bestemmelser. Denne saken om endring av parkeringsbestemmelser for næring (kontor) har utgangspunkt i oversendelsesforslag i byutviklingsstyret 5.juni 2014.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 127/16: Oddemarka – Tordenskjolds gate sykkelekspressvei – detaljregulering

SAK 127/16: Oddemarka – Tordenskjolds gate sykkelekspressvei – detaljreguleringGrunnlaget for saken er et vedtak fra formannskapet i november 2013 om å utarbeide kommunedelplan for sykkelekspressvei fra Dyreparken til Andøya. Det ble samtidig avklart at det skulle utarbeides detaljreguleringsplaner for strekningene Vollevann-Oddemarka og Oddemarka-Tordenskjolds gate parallelt med kommunedelplanen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 133/16: Bruk av sommerfullmakt – ny cruisekai

SAK 133/16: Bruk av sommerfullmakt – ny cruisekaiDet vises til en sak fra Havnestyrets møte i juni 2016. Der ble det enstemmig vedtatt å gjennomføre investering i ny cruisekai på utsiden av Lagmannsholmen. Det har over lengre tid blitt arbeidet med å finne ny lokalisering til cruise som følge av bystyrets vedtak om kvalitetssikring av havnestrukturen i 2013.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

SAK 134/16: Plan for selskapskontroll 2015-2019

SAK 134/16: Plan for selskapskontroll 2015-2019Plan for selskapskontroll for Kristiansand kommune er utarbeidet av Agder Kommunerevisjon IKS på oppdrag fra Kontrollutvalget i Kristiansand. I denne planen for selskapskontroll har revisjonen utarbeidet en oversikt og foretatt en vurdering av de selskapene Kristiansand kommune har eierinteresse i.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.09.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo