Kristiansand kommune

Bystyret 22. juni 2016 (Ordinært møte)

SAK 91/16: Kommunedelplan havneområde nord, Kongsgård-Vige. Fastsettelse av planprogram

SAK 91/16: Kommunedelplan havneområde nord, Kongsgård-Vige. Fastsettelse av planprogramKommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige omhandler videreutvikling av Kongsgård-Vige havneområde her under etablering av ny containerterminal. Havneareal for ferje- og cruisetrafikk inngår ikke i planarbeidet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 80/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM «Sikre en fremtidig drift av Rio Restart»

SAK 80/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM «Sikre en fremtidig drift av Rio Restart»Interpellanten viser til at Rio Restart angler to millioner kroner for å ikke bli nedlagt. Siden oppstarten for fire år siden har 42 tidligere rusmisbrukere deltatt i prosjektet der 38 medmennesker er i dag rusfrie og 28 av dem er i arbeid eller går på skole.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 83/16: Årsrapport 2015 for Kristiansand kommune

SAK 83/16: Årsrapport 2015 for Kristiansand kommuneKristiansand kommune avla regnskapet for 2015 den 12. februar, noe som var innenfor den lovbestemte fristen 15. februar. Årsberetningen ble avlagt 31. mars, noe som også er innenfor lovbestemt first. Agder kommunerevisjon kommer i deres rapport med forhold som de ber kommunen vurdere om de ved avleggelse av regnskap for 2016 har et ekstra fokus på.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 84/16: 1. tertialrapport 2016 – Investeringsdelen

SAK 84/16: 1. tertialrapport 2016 – InvesteringsdelenDenne saken dreier seg kun om investeringsdelen da driftsdelen fremmes parallelt som egen sak. Det er lagt vekt på avvik, dvs overskridelser eller besparelser knyttet til de enkelte prosjekter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 85/16: 1. tertialrapport 2016 – Driftsdelen

SAK 85/16: 1. tertialrapport 2016 – DriftsdelenTertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogramsammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 87/16: Kristiansand kulturskole – lokalisering

SAK 87/16: Kristiansand kulturskole – lokaliseringKulturskolen i Kristiansand kommune er en enhet i Kultursektoren med 1500 elevplasser og 57 ansatte fordelt på cirka 30 årsverk. Kulturskolen har tre avdelinger – musikk, scenekunst og visuell kunst. Det gis også tverrfaglig undervisning til de yngste elevene, samt tilbud i musikal og film/animasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 88/16: Torvene – flytting av skulpturer

SAK 88/16: Torvene – flytting av skulpturerI tråd med kommunedelplanen for Kvadraturens retningslinjer for kunst i offentlige rom, fremmes egen sak om forslag til endrede plasseringer for skulpturene på byens torv.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 90/16: Vurdering av OPS på bygg og konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester

SAK 90/16: Vurdering av OPS på bygg og konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenesterI handlingsprogrammet for 2016-2019 er det vedtatt at 40 omsorgsboliger til personer med demens skal ferdigstilles i 2018, samt at det skal planlegges et nytt sykehjem med mål om ferdigstilling i 2021. Det må nå tas noen strategiske valg med hensyn til tidsforløp og gjennomføringsmodeller.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 92/16: Kvartal 58 del av – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 92/16: Kvartal 58 del av – detaljregulering – sluttbehandlingPlanen omfatter den vestre delen av Kvartal 58, som ligger mellom Strandpromenaden, Holbergs gate, Østre Strandgate og Langfeldts allmenning. Mot de to sistnevnte gatene ligger det i dag en «påbegynt» karrébebyggelse i 3-4 etasjer. Inne i kvartalet ligger det et frittstående bygg omkranset av en stor hage, som gir området et grønt og åpent preg sett fra Strandpromenaden og Holbergs gate.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 93/16: Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

SAK 93/16: Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1Det foreslås å forlenge bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 for å finansiere videre planlegging av ny Bompengepakke for Kristiansandsregionen samt å gjennomføre flere mindre utbyggingstiltak over en innkrevingsperiode på to år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 94/16: Nye Kristiansand – Endelig vedtak vedrørende sammenslåing

SAK 94/16: Nye Kristiansand – Endelig vedtak vedrørende sammenslåingDenne saken omhandler endelig behandling av spørsmålet om sammenslåing av kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Birkenes og Lillesand til en ny kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

SAK 101/16: Årsberetning og regnskap for 2015 – Kristiansand kommunale pensjonskasse

SAK 101/16: Årsberetning og regnskap for 2015 – Kristiansand kommunale pensjonskasseStyret i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) vedtok i styremøte 15. mars årsberetning og årsregnskap for 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.06.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo