Kristiansand kommune

Bystyret 11. mai 2016 (Ordinært møte)

SAK 55/16: Resultater fra kartleggingsundersøkelse T-2 av læringsmiljø i Kristiansand

SAK 55/16: Resultater fra kartleggingsundersøkelse T-2 av læringsmiljø i KristiansandForskningsrapporten etter T-2, som analyserer og oppsummerer resultater fra kartlegging av sentrale læringsmiljøfaktorer i barnehager og skoler i Kristiansand, har fått navnet «Hold ut og hold kursen».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

SAK 56/16: Eg – sykehusområde – områderegulering med KU. Sluttbehandling

SAK 56/16: Eg – sykehusområde – områderegulering med KU. SluttbehandlingPlan-, bygg- og oppmålingsetaten har på oppdrag fra teknisk direktør utarbeidet områderegulering for Eg – sykehusområde. Planen er utarbeidet med sikte på å sikre at Sørlandet sykehus helseforetak kan videreutvikle sykehusanlegget på Eg i et langsiktig perspektiv der et utvidet helsefaglig mijø der både statlige, fylkeskommunale, kommunale og private funksjoner kan inngå.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

SAK 58/16: Ravnåsveien 6 – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 58/16: Ravnåsveien 6 – detaljregulering – sluttbehandlingPlanområdet ligger i bydelen Mosby ca. 12 km nord for Kristiansand sentrum. Hensikten med planen er å legge til rette for boligfortetting på Mosby. Planforslaget regulerer totalt 14 nye boenheter fordelt på tre 4-mannsboliger og 1 tomannsbolig. Eksisterende enebolig skal beholdes. I tillegg reguleres offentlig vei og sandlekeplass. Utbyggingen skjer ikke langs hovedmetroaksen, men støtter opp under utvikling på Mosby.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

SAK 63/16: Interpellasjon fra repr. Mira Svartnes Thorsen, MDG, om «Ren kystlinje i Kristiansand»

SAK 63/16: Interpellasjon fra repr. Mira Svartnes Thorsen, MDG, om «Ren kystlinje i Kristiansand»Interpellanten har fått med seg at havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Forsøpling av havet er en av de største miljøutfordringene vi har. Tar vi ikke grep umiddelbart, vil det i følge en rapport fra World Economic Forum allerede i 2050 være mer plast, enn det er fisk, i havet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

SAK 64/16: Interpellasjon fra Vidar Kleppe, Dem vedr. «Kommunalt tilskudd til kjøp av elsykkel i Kristiansand»

SAK 64/16: Interpellasjon fra Vidar Kleppe, Dem vedr. «Kommunalt tilskudd til kjøp av elsykkel i Kristiansand»I en midlertidig prøvekampanje gir Oslo kommune økonomisk tilskudd til kjøp av el-sykkel. Tilskuddet begrenses til 20 % av kostnaden, og maksimalt 5 000 kroner. I hovedstaden innebærer retningslinjene for et økonomisk tilskudd blant annet at elsyklene skal leveres ferdig monterte fra butikk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

SAK 65/16: Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, «Sex, vold og overgrep»

SAK 65/16: Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, «Sex, vold og overgrep»Interpellanten viser til at Stine Sofies stiftelse har en såkalt barnehagepakke, et pedagogisk opplegg som går ut på å snakke med barnehagebarn om sex, vold og overgrep. Tall fra justisdepartementet viser at 100.000 barn blir utsatt for eller er vitne til vold hvert eneste år. Å lære barn om sex er viktig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

SAK 62/16: Interpellasjon fra repr. Mira Svartnes Thorsen, MDG, om «Kristiansand skal være en TISA og TTIP-fri kommune»

TISA og TTIP er en videreutvikling av WTO-avtalen i enkelte land, etter at WTOs Doha-forhandlinger har stått i stampe siden 2001. Avtalene er hemmelige, med begrenset innsyn selv for nasjonale toppolitikere. Praksisen med å inngå slike avtaler innskrenker mulighetene til politisk styring av landet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

SAK 66/16: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, om «Nicolai Tangens donasjon er skitne penger fra skatteparadis»

SAK 66/16: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, om «Nicolai Tangens donasjon er skitne penger fra skatteparadis»Interpellanten viser til at fondsforvalter Nicolai Tangen har foræret en kunstsamling på snart 1200 bilder til hans hjemby Kristiansand. I tillegg til donere Kristiansand. I tillegg til å donere kunstsamlingen, har Tangen lovet å bidra til å finansiere et visningssted, for å sikre best mulig eksponering av kunsten.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

SAK 67/16: Interpellasjon fra repr. Carl Petter Benestad, V, om «Mikroplast i byfjorden»

SAK 67/16: Interpellasjon fra repr. Carl Petter Benestad, V, om «Mikroplast i byfjorden»Interpellanten viser til at det er et stort problem med utslipp av mikroplast i Norge. Sannsynligheten er stor for at store mengder av denne mikroplasten passerer gjennom de kommunale renseanleggene i Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

SAK 68/16: Interpellasjon fra repr. Astrid Melissa Lesamana, SV, om «Rus blant ungdom»

SAK 68/16: Interpellasjon fra repr. Astrid Melissa Lesamana, SV, om «Rus blant ungdom»De siste årene har vært de halvårlige rapportene fra kommunens kriminalforebyggende – og feltteam for rus lystbetont å lytte til – både som politiker og forelder. En klar nedgang i rusmisbruk har vært toneangivende, men noe har altså endret seg de siste månedene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo