Kristiansand kommune

Bystyret 20. april 2016 (Ordinært møte)

SAK 44/16: Interpellasjon fra repr. Mette Gundersen, AP, om «Heltidsstillinger i kommunen»

SAK 44/16: Interpellasjon fra repr. Mette Gundersen, AP, om «Heltidsstillinger i kommunen»Interpellanten viser til at det var spennende tanker ordføreren presenterte i artikkelen «Innkjøpsmakt for likestilling» i Fædrelandsvennen den 8. mars. Arbeiderpartiet er enig i at det trengs flere verktøy for å øke kvinners yrkesdeltakelse. Interpellanten synes det er spesielt prisverdig at ordføreren utfordrer kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2016

SAK 45/16: Interpellasjon fra rep. Odd A. Salvesen, PP, om «Takstøkning på busspriser»

SAK 45/16: Interpellasjon fra rep. Odd A. Salvesen,  PP, om «Takstøkning på busspriser»Interpellanten synes det er galt at AKT i februar varslet takstøkning på alle billetter i nærområdet. Dette førte blant annet til at billettprisen for en nærsone steg fra 29 til 31 kroner, mens det for en familie med to barn blir rundt 200 kroner med periodekort å ta bussen fra Vågsbygd til byen. Det mener interpellanten ikke er familievennlig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2016

SAK 47/16: Valg til og sammensetning av skolestyrene – Behov for endring av regelverket

SAK 47/16: Valg til og sammensetning av skolestyrene – Behov for endring av regelverketI forbindelse med fjorårets valg av representanter til skolenes styrer ble det stilt spørsmål med om styrets sammensetning og regler for valg var i tråd med opplæringsloven. Problemstillingen kommer opp fordi skolestyrene i kristiansand kommune har erstattet samarbeidsutvalget. Rådmannen har nå forslag til endringer og i henhold til kommuneloven, må disse regelendringene vedtas av bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2016

SAK 51/16: Interpellasjon fra repr. Melissa Lesamna, SV «Forsøk med skolelekser»

SAK 51/16: Interpellasjon fra repr. Melissa Lesamna, SV «Forsøk med skolelekser»Interpellanten viser til at det krever mye øving å lære seg å lese, skrive eller regne. Øvingsarbeidet er derfor noe av det viktigste som skjer i skolen. I dag er store deler av øvingsarbeidet skjøvet ut av skoletiden, og inn i hjemmet. Det er stor forskjell på hvor god hjelp barna får med hjemmeleksene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2016

SAK 50/16: Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune 2016-2020

SAK 50/16: Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune 2016-2020Rådmannen legger frem forslag til endrede retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune gjeldende fra 1. juli 2016 til september 2020. Det foreslås også at retningslinjer for sanksjoner opphevet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2016

SAK 52/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, «Tvangsbruk og uverdig behandling av autister»

SAK 52/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, «Tvangsbruk og uverdig behandling av autister»Interpellanten viser til at pårørende slår alarm om tvangsbruk overfor to voksne autister i et bofellesskap i Vågsbygd etter at tre ansatte varslet Fylkesmannen om saken. Fylkesmannen vurderer nå å opprette tilsynssak overfor Kristiansand kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2016

SAK 53/16: Interpellasjon fra repr. Melissa Lesamana, SV, om «Kristiansand som Skatteparadisfri sone»

SAK 53/16: Interpellasjon fra repr. Melissa Lesamana, SV, om «Kristiansand som Skatteparadisfri sone»Interpellanten viser til at for noen få år tilbake, lanserte Attac en kapanje for å få noen norske kommuner til å erklære seg som skatteparadisfrie soner. Kampanjen går konkret ut på at det skal være åpenhet med hensyn til hvordan skattebetalernes penger blir brukt, og at innbyggerne skal være sikre på at kommunen ikke bidrar til en svart økonomi. Et skatteparadis kjennetegnes ved at de tilbyr utlendinger lav eller ingen […]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo