Kristiansand kommune

Bystyret 16. mars 2016 (Ordinært møte)

SAK 26/16: Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet – «Speilmelding 2030»

SAK 26/16: Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet – «Speilmelding 2030»Kristiansand kommune hadde behov for å utarbeide en sammenstilling av utfordringsbildet på helse- og omsorgsfeltet, i et langsiktig kommunalt perspektiv.  Dette var særlig med tanke på strategisk planlegging som sikrer bærekraftig utvikling når det gjelder de store demografiske endringene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 24/16: Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, vedr. «Foreslåtte innstramminger i utlendingsloven»

SAK 24/16: Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, vedr. «Foreslåtte innstramminger i utlendingsloven»Regjeringen sendte i romjulen ut et høringsnotat med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som skal gjøre det mindre attraktivt å søke om asyl i Norge. Frist for høringsinnspill fra 9. februar og ingen kommuner var satt som høringsinstans. En rekke norske kommuner sendte inn hørignssvar, men Kristiansand kommune var ikke blant disse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 27/16: Parkeringsdekning ved Sukkevannshallen/Sukkevann idrettspark

SAK 27/16: Parkeringsdekning ved Sukkevannshallen/Sukkevann idrettsparkUnder budsjettbehandlingen i desember ble det vedtatt at bystyret ville be om en sak knyttet til parkeringsdekning ved Sukkevannshallen. Dette ønsket kom som følge av at bystyret bevilget 25 millioner kroner til bygging av ny idrettshall/treningshall i Sukkevann idrettspark. Denne skal plasseres vegg i vegg med nåværende idrettshall, dvs. på eksisterende grusbane. Denne brukes i stor grad i dag til parkering ved høy aktivitet på området.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 28/16: Fritak for eiendomsskatt – Videreføre fritakspraksis eiendomsskattelovens § 7a

Bystyret må hvert år bestemme om de ønsker å benytte muligheten til å gi visse eiendommer helt eller delvis fritak for eiendomsskatt i henhold til Eiendomsskattelovens § 7. Under by- og miljøutvalgets møte i januar ble det gitt et tydelig signal om at det ikke innføres en ny praksis for fritak uten en grundig prosess.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 30/16: Reklamefinansierte leskur – verbalforslag i bystyret

SAK 30/16: Reklamefinansierte leskur – verbalforslag i bystyretUnder bystyrets siste møte i 2015 ble det vedtatt at det skulle fremmes en sak som vurderer reklameskjermer på kommunens busstopp. «Det vurderes hvordan slike inntekter kan styrke det lokale kollektivtilbudet, eksempelvis ved gratis buss knyttet til park and ride anlegg.»

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 31/16: Kriminalitetsforebyggende plan

SAK 31/16: Kriminalitetsforebyggende planKriminalitetsforebygging er en sentral samfunnsoppgave som krever samarbeid på tvers av etater, profesjoner og forvaltningsnivåer. En omforent plattform som bidrar til å gi retning i det kriminalitetsforebyggende arbeidet er nødvendig i et område hvor det er mange interessenter og aktører.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 33/16: «Vår barndoms have»; nytt parkrom i Strandpromenadens Østre Strandgate 70

SAK 33/16: «Vår barndoms have»; nytt parkrom i Strandpromenadens Østre Strandgate 70Parkvesenet har i samarbeid med Vilhelm Krag Selskapet i Kristiansand i mange år jobbet for å markere at Vilhelm Krag vokste opp i Østre Strandgate ved Langfelts allmenning. Det har vært arbeidet med en park bygget rundt et podium og et amfi.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 34/16: Nærhet i hverdagen – styrke for fremtiden. Intensjonsavtale om etablering av Nye Kristiansand – til innbyggerhøring

SAK 34/16: Nærhet i hverdagen – styrke for fremtiden. Intensjonsavtale om etablering av Nye Kristiansand – til innbyggerhøringForhandlingsutvalget legger frem intensjonsavtalen for Nye Kristiansand, med tilhørende mandat for fellesnemda, til behandling i bystyret. Forhandlingsutvalget anser at avtalen gir et godt og tilstrekkelig grunnlag for videre prosess og anbefaler bystyret å legge den ut for å høre innbyggernes mening.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 35/16: Årsmelding 2015 for Kontrollutvalget i Kristiansand

SAK 35/16: Årsmelding 2015 for Kontrollutvalget i KristiansandKontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2015. Denne skal gi et bilde av utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker som er behandlet i året.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 36/16: Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, vedr. «Agder blir en nasjonal pilotregion for omstilling for arbeid og miljø»

SAK 36/16: Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, vedr. «Agder blir en nasjonal pilotregion for omstilling for arbeid og miljø»Interpellanten viser til at Agder har et sårbart næringsliv dominert av oljeleverandørindustrien. Regionen har blitt hardt rammet av de lave oljeprisene og krisen i oljenæringen. Arbeidsledigheten er mellom fire og fem prosent, noe som gjør at Agder ligger på ledighetstoppen i landet sammen med Rogaland.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

SAK 37/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Gi parkeringsvaktene i Kristiansand rett til å utskrive søppel-bøter»

SAK 37/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Gi parkeringsvaktene i Kristiansand rett til å utskrive søppel-bøter»Interpellanten synes det kastes for mye søppel i Kvadraturen som ikke går i de utplasserte søppeldunkene, men på bakken. Hans parti mener at Kristiansand bør fremstå som Norges reneste og peneste by.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo