Kristiansand kommune

Bystyret 17. februar 2016 (Ordinært møte)

Ingvild Omdal med innbyggerspørsmål

Hun reagerer sterkt på rasismen som øker i nettaviser og sosiale medier. Hun stiller spørsmål til om vi tenker bare på penger og ikke på mennesker som flyktningene egentlig er.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

Fylkesmannen besøker Kristiansand

Fylkesmannen besøker KristiansandFylkesmann for både Vest- og Aust-Agder, Stein Ytterdahl er fortsatt på besøk i kommunestyrene til de ulike kommunene i Agder og nå har turen kommet til Kristiansand. Det blir informasjon av embetets oppgaver og roller med vekt på samhandlingen med kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

Status kommunereformen

Status kommunereformenForhandlingsutvalget informerer om statusen til kommunereformen på Sørlandet i forbindelse med eventuelle kommunesammenslåinger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

SAK 20/16: Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor – 1.gangsbehandling

SAK 20/16: Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor – 1.gangsbehandlingKommunens parkeringspolitikk er hjemlet som bestemmelser til kommuneplanen. I dag er parkeringsbestemmelsene for kontor lik i alle soner og satt til maks 1 parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal (BRA). I tillegg er det krav til 1,5 sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 BRA i sentrum og 1 sykkelparkeringsplass pr.100 m2 BRA i mellomsonen og ytre sone.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

SAK 9/16: Ekstrabosetting av flyktninger i 2016 og 2017 og vurdering av tiltak for asylsøkere

SAK 9/16: Ekstrabosetting av flyktninger i 2016 og 2017 og vurdering av tiltak for asylsøkereKristiansand kommune har mottatt en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å øke bosettingen av flyktninger i 2016 og 2017. Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger spesielt. Derfor må det i 2016 og 2017 bosettes flere flyktninger enn det antallet IMDi tidligere har anmodet kommunen om.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

SAK 15/16: Kommunens uttalelse til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandets søknad om endringer i vedtektene

SAK 15/16: Kommunens uttalelse til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandets søknad om endringer i vedtekteneStyret i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet ønsker endringer i de styrende organer for stiftelsen. Bakgrunnen for styrets ønske om endring er at Stiftelsen har gått inn i en ny driftsform (A+ Academy) med den hensikt å sikre videre drift av Fullriggeren Sørlandet. Dette innebærer i tillegg til helårsdrift ansvar for skoledrift om bord på skipet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

SAK 16/16: Trekanten, Vågsbygd – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 16/16: Trekanten, Vågsbygd – detaljregulering – sluttbehandlingPlanområdet ligger sentralt i Vågsbygd over den nye tunellinnkjørselen til Vågsbygdveien. Mot vest avgrenses planen av Slettheiveien og i øst av ny sykkelekspressvei og Æskefabrikken. Sør for planområdet ligger Trekanten senter som er under regulering. Planområdet er i dag bebygget med en vaskehall mens resten av området består av grusmasser. Hensikten med planen er å legge til rette for boliger i leilighet, forretning og parkeringskjeller.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

SAK 17/16: Høyhusutredningen. Politisk sluttbehandling

SAK 17/16: Høyhusutredningen. Politisk sluttbehandlingHøyhusutredningen er en politisk bestilling som kom etter at et høyhus ble foreslått på Tangen. Den 21.08.14 vedtok byutviklingsstyret at «Byutviklingsstyret ber administrasjonen legge fram en høyhusutredning for Kristiansand, men med særlig vekt på sentrum.». Utredningen legges nå fram til politisk sluttbehandling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

SAK 19/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Uttalelsene fra imamen Mohamed Yussuf»

SAK 19/16: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Uttalelsene fra imamen Mohamed Yussuf»Interpellanten viser til at imamen Mohamed Yussuf i Posebyen har uttalt til media at han mener muslimer ikke bør gå i bursdag. De bør heller ikke gratulere barn og voksne med dagen. Interpellanten spør om ordføreren synes imamens holdninger er velkommen i Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

SAK 21/16: Morgendagens eldresentertilbud

SAK 21/16: Morgendagens eldresentertilbudEldresentertjenesten er en sentral aktør i det helsefremmende og forebyggende tilbudet rettet mot eldre i kommunen. Med et økende antall eldre blir det stadig viktigere å bidra til en aktiv alderdom og å forebygge passivitet og isolasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

SAK 22/16: Interpellasjon fra repr. Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, MDG, vedr. «Kommunale reiser til Oslo og Stavanger – ta toget»

SAK 22/16: Interpellasjon fra repr. Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, MDG, vedr. «Kommunale reiser til Oslo og Stavanger – ta toget»Interpellanten viser til at kommunen i 2014 betalte for 4.583 flyreiser, noe som partiet mener ikke er spesielt grønn politikk. De er opptatt av at kommunen skal redusere miljøbelastningen i sin egen virksomhet mest mulig. Et godt alternativ til disse flyreisene er å reise mindre. Universitetet i Agder jobber systematisk for at administrative møter i størst mulig grad tas over videolink. Dette sparer både tid og penger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.02.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo