Kristiansand kommune

Bystyret 20. januar 2016 (Ordinært møte)

SAK 1/16: Melding til bystyret: Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 for oppvekstsektoren

SAK 1/16: Melding til bystyret: Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 for oppvekstsektorenKvalitets- og utviklingsmeldingen 2015 følger samme gjenkjennelige linje som de tre siste årene. Innspill gitt fra politisk hold og oppsummeringer internt i sektoren er forsøkt ivaretatt. Hovedgrep i år dreier seg om å se utviklingstrekk innen de prioriterte områdene over tid, gi kommentarer til resultatene og sette det inn i dagens utfordringsbilder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.01.2016

SAK 2/16: Orientering om kommunestrukturprosessen – bystyret 20.01.16

SAK 2/16: Orientering om kommunestrukturprosessen – bystyret 20.01.16Bystyret vedtok i det siste møtet med den gamle sammensetningen at Kristiansand kommune kan gå inn i forhandlinger med nabokommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla. De respektive forhandlingsutvalg hadde sitt første møte 16. november og et arbeidsseminar en måned senere. Etter dette har det blitt utarbeidet et første utkast til intensjonsavtale som nå er til vurdering i de fem kommunene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.01.2016

SAK 4/16: Tobienborg – sentrumsområde – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 4/16: Tobienborg – sentrumsområde – detaljregulering – sluttbehandlingPlanområdet ligger på Oddemarka i bydelen Lund i Kristiansand kommune og er nærmeste nabo til den verneverdige Tobienborg gård. Planområdet avgrenses i vest av St. Olavs vei, i nord av allèen til Tobienborg gård, i sør av Sleipners vei og i øst av Tobienborg gård, og omfatter Tobienborg plantemarked. Det er kort gangavstand fra bussholdeplasser i Østerveien. I nærområdet ligger Oddernes kirke og Oddemarka ungdomsskole.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.01.2016

SAK 7/16: Interpellasjon fra repr. Carl Petter Benestad, V, vedr. «Landstrøm på Kristiansand havn»

SAK 7/16: Interpellasjon fra repr. Carl Petter Benestad, V, vedr. «Landstrøm på Kristiansand havn»Interpellanten viser til at Kristiansand Havn har stor pågang av offshore-skip som ønsker havn for kortere eller lengre perioder. Noen skip har liggetid på opptil fire måneder. Men det er begrenset tilgang på landstrøm, noe som fører til betydelig fourensning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.01.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo