Kristiansand kommune

Bystyret 9. desember 2015 (Ordinært møte)

SAK 212/15: Eierskapsmelding 2 – Kristiansand Parkeringsselskap KF

SAK 212/15: Eierskapsmelding 2 – Kristiansand Parkeringsselskap KFEierskapsmelding 2 for Kristiansand Parkeringsselskap KF er en oppfølging av eierskapsmelding 1, hvor bystyret i 2008 vedtok at det skulle utarbeides separate eierskapsmeldinger med eierstrategier for hvert enkelt selskap/foretak. Det er 13 år siden organisasjonsform for Parkeringsselskapet har vært fremlagt for gjennomgang i politiske fora, noe som aktualiserer spørsmålet om virksomheten er riktig organisert.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.12.2015

SAK 214/15: Kvartal 5 – fremtidig bruk og salg av kommunale eiendommer

SAK 214/15: Kvartal 5 – fremtidig bruk og salg av kommunale eiendommerDa bystyret behandlet Kulturstrategi 2013/2023 for Kristiansand kommune i 2013, ble det fattet et vedtak om at byutviklingsstyret og kulturstyret skulle få til en sak på fremtidig bruk og vitalisering av Kvartal 5. Kristiansand Eiendom og Kultursektoren har i samarbeid vurdert ulike alternativer for framtidig bruk av kommunens eiendommer i kvartalet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.12.2015

SAK 215/15: Kvartal 2 – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 215/15: Kvartal 2 – detaljregulering – sluttbehandlingKvartal 2 ligger i Kvadraturen i Kristiansand sentrum, mellom Tordenskjoldgate, Markens gate, Kristians IVs gate og Kirkegata.  Forslaget legger opp til en karrébebyggelse omkring et åpent felles uteområde over 1. etasje. Kvartalet består av bygg som skal rives, bygg som skal stå, verneverdige bygg som inngår i planen, verneverdige bygg som rives og ubebygde tomter som skal bygges.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.12.2015

SAK 218/15: Evaluering og justering av boligutbyggingspolitikken

SAK 218/15: Evaluering og justering av boligutbyggingspolitikkenI 2007 ble eiendoms- og boligpolitikken for nye boligområder i Kristiansand justert. Denne legger grunnlaget for den utøvende politikk. I utbyggingspolitikken ble spesielt tre forhold viktig for å oppnå kommunens målsetting: økt utbyggingstakt for å bidra til å dempe prispresset, øke antall utbyggere og kommunens grunneierrolle skulle styrkes gjennom å kjøpe grunn, regulere og bygge hovedinfrastruktur.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.12.2015

SAK 216/15: Sørlandsparken – endring av reguleringsplaner – sluttbehandling

SAK 216/15: Sørlandsparken – endring av reguleringsplaner – sluttbehandlingSørlandsparken ble etablert som et industriområde i 1977. Industriområdet har siden den gang gjennomgått store endringer. Den vesentligste endringen var da forretninger og handel ble innført med Sørlandssenterets etablering i 1987. Kontorbedrifter har også kommet til i noe omfang. Reguleringsplanene åpner opp for et stort omfang kontorer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.12.2015

SAK 225/15: Revidering av møtegodtgjøringsreglementet

SAK 225/15: Revidering av møtegodtgjøringsreglementetReglementet gjelder kommunale tillitsvalgte. Det menes at de er direkte valgte medlemmer av bystyret, formannskapet, kommunalutvalget, hovedutvalget eller er en person som er medlem av et annet kommunalpolitisk organ. I tillegg omfattes verv i organer utenfor kommunen hvor vedkommende er valgt av kommunen som kommunens representant, f.eks. statlige eller private virksomheter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.12.2015

SAK 227/15: Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. «Bråbrems for Kjevikveien – igjen»

SAK 227/15: Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. «Bråbrems for Kjevikveien – igjen»Interpellanten viser til et oppslag i lokalavisen om at det er full stopp i planleggingen av ny vei til Kjevik. I bystyret i februar ble trase til riksvei 41 og 451 vedtatt. Interpellanten mener det tilsynlatende har vært ingen aktivitet etter at vedtaket ble klubbet igjennom.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.12.2015

SAK 228/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Innføre »næringslivet og gründerenes kvarter» i Kristiansand bystyre»

SAK 228/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Innføre »næringslivet og gründerenes kvarter» i Kristiansand bystyre»Interpellanten viser til at Kristiansand og regionen har som mål å være blant Norges mest innovative. Næringsforeningen og Kristiansand kommune, sammen med investorer, banker, etablerersentre, Innovasjon Norge og Innoventus Sør har derfor en målsetning om å realisere flere og bedre forretningsideer i regionen. Dette arbeidet er særdeles viktig i en tid med mange oppsigelser og permitteringer i hele den sørlandske oljerelaterte industrien.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.12.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo