Kristiansand kommune

Bystyret 25. november 2015 (Ordinært møte)

Orientering og debatt om flyktningesituasjonen

Orientering og debatt om flyktningesituasjonenBystyremøtet starter med en presentasjon ved helse- og sosialsjefen Wenche Dehli i forhold til hvordan Kristiansand forholder til flyktningesituasjonen og hva de tenker å gjøre for å håndtere den stadig voksende strømmen av flyktninger som kommer til Kristiansand og resten av Sørlandet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

SAK 188/15: Søknad om refinansiering/lån og driftsstøtte fra Bjaavann og Kristiansand golfklubb

SAK 188/15: Søknad om refinansiering/lån og driftsstøtte fra Bjaavann og Kristiansand golfklubbI kjølvannet etter konkursen til Kristiansand golfklubb i 2003 i forbindelse med byggingen av et nytt anlegg på Bjaavann, ble det danne tto nye golfklubber. I ettertid etter ferdigstillelsen av 18-hullsbanen har Bjaavann hatt utfordringer med å betjene pantelånet på 9 millioner kroner ovenfor Nordea.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

SAK 190/15: Avtale om fordeling av regionalt driftstilskudd til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum

SAK 190/15: Avtale om fordeling av regionalt driftstilskudd til Stiftelsen Sørlandets KunstmuseumSørlandets Kunstmuseum (SKMU) ble opprettet som en «knutepunktinstitusjon» og det var knyttet avtaler mellom stat og region til finansiering av driften. I et brev som ble sendt ut i 2010 varslet Kulturdepartementet oppsigelse av knutepunktavtaler for museer i det nasjonale museumsnettverket. For SKMUs del gjalt denne oppsigelsen fra 1. januar 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

SAK 191/15: Revemyrheia øst – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 191/15: Revemyrheia øst – detaljregulering – sluttbehandlingPå Skålevik på Flekkerøy ligger det et område som ifølge planen er lagt til rette for bygging av eneboliger og tomannsboliger med totalt 24 boenheter fordelt på 16 eneboliger og 4 tomannsboliger. Det skal etableres ny atkomstvei inn i området. Planforslaget skal også ivareta atkomst og parkering for hytteområde som grenser inntil planområdet i nord.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

SAK 193/15: Bjørndalen – felt KF4 og KF5 – reguleringsendring. Sluttbehandling

SAK 193/15: Bjørndalen – felt KF4 og KF5 – reguleringsendring. SluttbehandlingReguleringsplan for Bjørndalen ble godkjent i bystyret i desember 2010. Bakgrunn for saken er byutviklingsstyrets vedtak i 2013 der det ble åpnet for etablering av en parkering til dagligvareforretningen i 1. etasje i felt KF4. Skanska har også videreutviklet bygningene for bosted i KF4 og KF5. Planområdet er en del av nedre del av Bjørndalen, nær E18 og kryss med FV 471 til UiA.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

SAK 197/15: Valg av styre for Kristiansand Havn KF for perioden 2015 – 2019

I følge havnestyrets vedtekter skal havnestyret bestå av inntil 9 medlemmer, hvorav 1 medlem skal velges blant de ansatte i foretaket, 1 medlem m/varamedlem oppnevnt av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, 1 medlem uten stemmerett oppnevnt av Kystverket og 1 medlem uten stemmerett oppnevnt av forsvarsdepartementet. Bystyret skal etter dette velge 4 politikere og 1 brukerrepresentant, alle med varamedlemmer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

SAK 208/15: Interpellasjon fra repr. Åse Løvdal, AP om «Avskilting av lærere – kompetansekrav med tilbakevirkende kraft»

SAK 208/15: Interpellasjon fra repr. Åse Løvdal, AP om «Avskilting av lærere – kompetansekrav med tilbakevirkende kraft»Interpellanten viser til at kompetansekravene for lærere som skal undervise i basisfagene norsk, engelsk og matematikk endret. Det interpellanten synes er oppsiktsvekkende med de nye forskriftene, er at de også skal gjelde for lærere som allerede er tilsatt i skolen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

SAK 210/15: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Om konkurranseutsetting av Sørlandsbanen»

SAK 210/15: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Om konkurranseutsetting av Sørlandsbanen»I Stortingsmeldingen «På rett spor – reform av jernbanesektoren» legger Samferdselsdepartementet opp til konkurranseutstting av togdriften: «Første konkurranse antas å bli en trafikkpakke bestående av trafikk på Sørlandet.» Dette tidfestes til en tentativ utlysning i 2016–2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

SAK 209/15: Interpellasjon fra repr. Øyvind Berntsen, FRP, vedr. «Salg av seksuelle tjenester i Kristiansand, eventuell endring av politivedtektene»

SAK 209/15: Interpellasjon fra repr. Øyvind Berntsen, FRP, vedr. «Salg av seksuelle tjenester i Kristiansand, eventuell endring av politivedtektene»Interpellanten viser til at han på en tur gjennom Markensgate på sen kveldstid på en tirsdag. Han fikk tilbud fra ikke mindre enn fem kvinner av afrikansk opprinnelse som interpellanten på ingen måte ønsker å benytte seg av.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo