Kristiansand kommune

Bystyret 4. november 2015 (Ekstraordinært møte)

SAK 178/15: Rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2015-2019

SAK 178/15: Rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2015-2019Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, og er anbefalt å samle all kommunalt rusmiddelarbeid i en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. En slik plan skal omfatte alle sider av kommunens rusmiddelarbeid, være seg bevillingspolitikk, holdningsskapende arbeid, oppfølging og rehabilitering.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 04.11.2015

SAK 181/15: Kommunedelplan E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg Meklingsresultat

SAK 181/15: Kommunedelplan E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg MeklingsresultatStatens vegvesen har kommet med et forslag til kommunedelplan for E18/E19 Ytre ringveg Vige-Volleberg. Denne ble lagt ut for ettersyn 27. mai 2015 med høringsfrist 1. august 2015. Etter offentlig ettersyn ble planen behandlet i Byutviklingsstyret og Formannskapet i september. 

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 04.11.2015

SAK 182/15: Odderøya – trafikkutfordringer

SAK 182/15: Odderøya – trafikkutfordringerUnder budsjettbehandlingen i 2014 ønsket bystyret at trafikkutfordringene på Odderøya skulle vurderes som en egen sak. Trafikksituasjonen på Odderøya er uheldig, da det er til dels stor biltrafikk (opptil 1.600 kjøretøyer/døgn) på en smal og uoversiktlig vei uten fortau.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 04.11.2015

SAK 183/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om «Gjenåpning av vederlagsordningen for tidligere barnehjemsbarn»

SAK 183/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om «Gjenåpning av vederlagsordningen for tidligere barnehjemsbarn»Interpellanten viser til at han det siste året har mottatt flere henvendelser fra tidligere barnehjemsbarn som av ulike grunner ikke fikk søkt om oppreisning etter den tidligere ordningen med den da «den gitte» tidsfrist, for å søke oppreisning for frastjålet og tapt barndom.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 04.11.2015

SAK 184/15: Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe vedr. «Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen»

SAK 184/15: Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe vedr. «Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen»Kristiansands viktigste nye togstrekning går gjennom skauen fra Porsgrunn til Gjerstad. Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil gi kristiansanderne en time kortere reisevei til Oslo, og mye bedre kollektivforbindelse til Grenland og Vestfoldbyene. Jernbaneverket jobber nå med en konseptvalgutredning for denne strekningen, som skal være ferdig innen 1. april 2016.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 04.11.2015

SAK 186/15: Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, vedr. «Alle barnas by»

Interpellanten viser til at det finnes barn i byen som er alvorlig syke eller har en funksjonshemning. Barn med enormt behov for offentlige tjenester og frivillig initiativ. Barn som så absolutt på sitt vis bør få delta i stor-samfunnet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.11.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo