Kristiansand kommune

Bystyret 14. oktober 2015 (Konstituerende møte)

SAK 143/15: Valg av formannskap for perioden 2015-2019

Som første sak etter godkjenning av kommunevalget, skal bystyret i det konstituerende møtet velge formannskap. Formannskapet i Kristiansand består av 13 medlemmer og ledes av sittende ordfører.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.10.2015

SAK 144/15: Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2015 – 2019

Ordfører og varaordfører velges etter bestemmelsene i kommuneloven og skal velges i det konstituerende møtet som andre sak.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.10.2015

SAK 145/15: Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019

Det er lovpålagt med kontrollutvalg. Dette forestår det løpende tilsyn med kommunens forvaltning på bystyrets vegne. Kontrollutvalget er blitt et mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt fokus på forvaltningsrevisjon- og selskapskontroll som tillegg til finansiell revisjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.10.2015

SAK 148/15: Valg til fylkeskretsen av Kommunenes sentralforbund (KS) for perioden 2015 – 2019

I følge KS’ vedtekter § 12 skal det i konstituerende møte i kommunestyret velges representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.10.2015

SAK 146/15: Valg av kommunalutvalg for perioden 2015 – 2019

Ordningen med kommunalutvalg er ikke lovpålagt, men er i Kristiansand vedtatt opprettholdt som fast utvalg med 7 medlemmer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.10.2015

SAK 147/15: Valg av valg- og honorarkomite for perioden 2015 – 2019

Valg- og honorarkomiteen er heller ikke noe lovpålagt organ, men er vedtatt opprettholdt som et fast utvalg med 7 medlemmer. Bystyret skal selv velge medlemmer og varamedlemmer, og blant disse leder og nestleder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.10.2015

SAK 149/15: Valg av klagenemnd for perioden 2015 – 2019

Klagenemnda behandler klager over ikke-lovpålagte oppgaver. Klagen skal stiles til den etat/det organ som har avslått slik at etaten/organet har mulighet til å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken automatisk til klagenemnda, som siste klageinstans.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.10.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo