Kristiansand kommune

Bystyret 29. april 2015 (Ordinært møte)

SAK 59/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «SIAN, Agder sin utestengelse fra Kristiansand folkebibliotek»

SAK 59/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «SIAN, Agder sin utestengelse fra Kristiansand folkebibliotek»Interpellanten viser til at SIAN, Agder på nytt har fått avslag fra biblioteksjefen ved Kristiansand folkebibliotek, om å avholde et opplysnings – og debattmøte i biblioteket. Han viser videre til bystyrets vedtak i februar i år, som sier at alle lovlige organisasjoner som har sitt vike innenfor norsk lov skal behandles likt ved utleie av kommunale møterom. Han spø derfor hva ordføreren vil gjøre med dette siste avslaget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.04.2015

SAK 62/15: Anskaffelsesstrategi for Kristiansand kommune 2015 – 2019

Kristiansand kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2015 – 2019 skal legge grunnlaget for en felles overordnet tenkning og atferd innen rammene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, slik at kommunens anskaffelser effektivt bidrar til at kommunen når sine mål.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.04.2015

SAK 65/15: Kvartal 44 – del av – detaljregulering – sluttbehandling

Med planforslaget blir det foreslått endret bruk fra offentlig institusjon til bolig i eksisterande bygningsmasse, i alt 83 boenheter fordelt på 53 små leiligheter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.04.2015

SAK 66/15: Svar på verbalforslag ved behandling av handlingsprogram 2014-2017

Administrasjonen har etter et verbalforslag fremsatt i forbindelse med handlingsprogrammet 2014 til 2017 vurdert muligheten for å avvikle rushtidsavgiften.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.04.2015

SAK 67/15: Torvet parkeringsanlegg – privat utbygging, utleie av grunn

Kommunen fikk i 2014 en henvendelse fra Kvadraturen Gårdeierforening om utbygging av parkeringsanlegg under torvene i privat regi. Det foreslås å opprette et aksjeselskap som skal prosjektere, bygge, drifte og finansiere parkeringsanlegget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.04.2015

SAK 68/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Rett til videreutdanning for alle lærere i Kristiansand»

Interpellanten viser til at Høyre sin nye ordførerkandidat i Kristiansand, Harald Furre og bystyrekandidat Arve Stokkelien, uttaler at Kristiansand Høyre skal arbeide for at de lærerne som ønsker seg videreutdanning skal få det.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.04.2015

SAK 69/15: Interpellasjon fra repr. Liv Espeland, DEM, vedr. «Forskjønning og oppgradering av Posebyen»

Interpellanten spør om ordføreren mener at Kristiansand kommune bør bidra økonomisk, sammen med gode krefter slik at Posebyen kan bli forskjønnet, oppgradert og mer mottagelig for alle turister som besøker Kristiansand og Posebyen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.04.2015

SAK 70/15: Kvartal 46 – del av – detaljregulering -sluttbehandling

Planens hovedgrep er å oppføre et nybygg bak bevarte fasader på Arbeideren, i hjørnet av Festningsgata og Dronningens. Første etasje er regulert til sentrumsformål uten bolig, og de fire etasjene over skal inneholde leiligheter, hvorav den øverste etasjen er trukket inn fra fasaden.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.04.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo