Kristiansand kommune

Bystyret 18. februar 2015 (ordinært møte)

SAK 20/15: Felles barnevernstjeneste i Knutepunkt Sørlandet

I august 2014 ble det er opprettet et prosjekt etter ønske fra kommunene i Knutepunktet som har til hensikt å utrede en modell for interkommunalt barnevern i Knutepunktet. Kommunene har derfor initiert et prosjekt som skal utrede en modell for interkommunalt barnevern i Knutepunktet for 5 kommuner. Det er Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2015

SAK 22/15: Redegjørelse for sak om bruk av lokalene i Kristiansand folkebibliotek

Stopp islamiseringen av Norge (Sian) ble i februar i fjor nektet av biblioteksjef Anne Kristin Undlien å holde møte i biblioteket. Begrunnelsen den gang var at møtet ikke harmonerte med verdiene til kommunen og biblioteket.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2015

SAK 23/15: Kommunedelplan rv. 41/ rv. 451, ny veg til Kjevik – sluttbehandling

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny veg til Kjevik. Planarbeidet er utført på bakgrunn av planprogram fastsatt av bystyret i juni 2013. Det er utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for tre hovedkorridorer med sju hovedalternativer. Med ulike kombinasjonsløsninger er til sammen 11 linjealternativer utredet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2015

SAK 24/15: Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2. Fastsettelse av planprogram.

Arbeidet med kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn ble igangsatt i 2008. En samlet kommunedelplan skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 og Kvadraturplanen fra 1999. Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte forhold rundt arealbruken i Vestre Havn, og planen ble derfor delt i to; del 1 – Kvadraturdelen og del 2 – Vestre havn-delen. Bystyret gjorde et endelig vedtak for del 1 i februar 2014. Nå […]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2015

SAK 27/15: E18/E39 – Gartnerløkka – Meieriet. Detaljregulering. Sluttbehandling.

Planområdet går gjennom og for en stor del under tettbebyggelse, fra byens mest trafikkerte kryss Gartnerløkka til krysset mellom Hellemyrbakken og dagens E39.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2015

SAK 29/15: Marviksveien 45 – 47 – Detaljregulering – Sluttbehandling

Planområde ligger langs Marviksveien sentralt på Lund, ca. 1,5 km øst for Kristiansand sentrum. Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting med konsentrert bebyggelse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2015

SAK 31/15: Vurdering av konkurranseutsetting

Kristiansand Kommune har det satt i gang et prosjekt «Vurdering av konkurranseutsetting» med mandat å utrede alle tjenesteområder i Kristiansand kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2015

SAK 33/15: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «FN konvensjonens rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne»

Interpellanten viser til en henvendelse fra rådet for funksjonshemmede, vedrørende FN konvensjonens rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevner. Han spør ordføreren om hvorledes kommunen har tenkt å inkorporere dette i kommunens forskjellige lovverk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2015

SAK 34/15: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Flybussen og tilgjengelighet for funksjonshemmede»

Interpellanten påpeker at en av forutsetningene for tildeling av løyve for flybuss mellom Kjevik og Kristiansand er at den skal være tilgjengelig for funksjonshemmede. Pensjonistpartiet ønsker å få vurdert om kommunen har noen mulighet til å trykke på saken, da flybussen ikke tilfrestiller forutsetningene

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo