Kristiansand kommune

Bystyret 21. januar 2015 (Ordinært møte)

Åpen Spørretid: Arne Tumyr

Leder av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Arne Tumyr fortsetter sin kamp for å kunne få bruke Kristiansand Folkebibliotek som møtearena for organisasjonen. Han viser blant annet til at sivilombudsmannen har rettet kritikk mot kommunens behandling av saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2015

SAK 2/15: Søknad om kommunal lånegaranti – Vågsbygd Fus barnehage

Kristiansand kommune har gitt tilsagn om driftstilskudd for opp til 200 barn i Vågsbygd Fus barnehage. Arbeidene med oppføring av barnehagen er i gang. Trygge barnehager as driver per i dag midlertidige barnehager i tre ulike brakkeløsninger i bydelen med til sammen om lag 185 barn som skal overføres til den nye barnehagen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2015

SAK 3/15: Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019

Bystyret vedtok 12. desember 2012 at Kristiansand kulturskole skal utarbeide en utviklingsplan. Kulturskolene i Norge er i stadig utvikling, og en egen plan vil definere viktig kulturpolitiske målsettinger og strategier for kulturskolen i Kristiansand. Det er ikke tidligere laget en kulturskoleplan i Kristiansand. Planen legges frem for politkerne og har fem hovedmål.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2015

SAK 5/15: Sosial dumping og krav til bruk av lærlinger

Saken dreier seg om hva Kristiansand Eiendom gjør for å bekjempe sosial dumping men omhandler også innskjerpede krav til bruk av lærlinger på offentlige byggeprosjekter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2015

SAK 7/15: Solbergveien 12 og 14 detaljregulering sluttbehandling

Planforslaget har som utgangspunkt at eksisterende bygg for Frivillighetens hus rives og erstattes av boliger. Boligene bygges som 3 slanke høyblokker med avstand imellom slik at en oppnår maksimalt med lys og luft. Høyblokkene har tilsammen maksimalt 100 boenheter og er fra ca. 8 til 12 etasjer. Høydene på blokkene skal ta utgangspunkt i høydene på fjell og vegetasjon i Baneheia samt silluett sett fra Solbergveien.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2015

SAK 15/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «»Lovløse» tilstander i Kvartal 6″

Vidar Kleppe fra Demokratene ber om at Kristiansand Kommune snarest ordner opp i det han karakteriserer som «lovløse tilstander» i Kvartal 6 i sentrum av Kristiansand. Det kommer frem i en interpellasjon fra bystyrerepresentanten til ordfører Arvid Grundekjøn. Ordføreren svarer på interpellantens spørsmål i sakens anledning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2015

SAK 16/15: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Nei til økt bruk av midlertidige ansettelser»

Interpellantens spørsmål til ordføreren vedrører kommunens bruk av midlertidige ansettelser. Blant annet spør han om ordføreren er enig i at Kristiansand Kommune ikke skal benytte seg av de muligheter for midlertidig ansettelser som en foreslått endring i arbeidsmiljøloven loven vil gi.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2015

SAK 17/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Eldres rettigheter på sykehjemmene i Kristiansand»

Vidar Kleppe fra Demokratene ønsker å klarlegge om kommunen kan garantere at alle beboere på kommunens sykehjem får tilgang til nødvendig aktivisering, mosjon og tilgang på frisk luft. Det kommer frem i en interpellasjon fra bystyrerepresentanten til ordfører Arvid Grundekjøn.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo