Kristiansand kommune

Bystyret 3. desember 2014 (Ekstraordinært møte)

SAK 196/14: Fastsettelse av planprogram for E18/E39 Ytre ringveg – Vige-Volleberg

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for Kommunedelplan for E18-E39 Ytre ringveg Kristiansand. Formålet med planprogrammet er å fastsette hvilke vegkorridorer og temaer som skal utredes i den kommende konsekvensutredningen. Songdalen og Kristiansand kommuner er ansvarlige planmyndigheter og skal fastsette planprogrammet og vedta kommunedelplanen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 03.12.2014

SAK 197/14: Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Kristiansand kommune har i samarbeid med kommunene i Knutepunkt Sørlandet utviklet forslag til en ny Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen. Planen gir noen overordnede føringer og strategier for næringsarbeidet i et langsiktig perspektiv og skal danne fundamentet for næringsarbeidet i kommunene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 03.12.2014

SAK 199/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Behovet for en evaluering av Kristiansand kommunes bosettingspolitikk»

Interpellanten viser til at Varaordføreren i Kristiansand uttaler i Fædrelandsvennen den 6. november behovet for debatt – og en bedre oversikt over hva bosetningen av asylsøkere og flyktninger har medført av sosiale problemer for kommunen vår.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 03.12.2014

SAK 200/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Behovet for et felles mobbeombud på Sørlandet»

Interpellanten peker på at undersøkelser viser at mobbing foregår innenfor hele skolesektoren i Norge. Demokratene mener derfor at nye tiltak må settes inn for å få slutt på denne umennesklige og negative utviklingen som mobbing medfører for de medmenneskene som blir utsatt for dette overgrepet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 03.12.2014

SAK 201/14: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. «Skiskytteranlegget på Strai»

Miljøpartiet De Grønne mener kommunen bør yte et vesentlig bidrag til opprustning av skiskytteranlegget på Strai i Kristiansand. Interpellanten viser til at Idrettslaget Torridal trenger denne banen for rekruttering og er den eneste klubben som tilbyr skiskyting i Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 03.12.2014

SAK 202/14: Interpellasjon fra rep. Dag Vige, V, vedr. «Fattige barn i Kristiansand»

Sammenlignet med andre land i verden har vi et lite fattigdomsproblem i Norge. Men det finnes langt flere fattige i Norge enn det mange tror. Om vi legger den mest vanlige definisjonen til grunn, hvor gjennomsnittlig inntekt er under 60 prosent av medianinntekten, så er 9,7 av innbyggerne i Kristiansand fattige. Og av disse er det mange barn.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 03.12.2014

SAK 203/14: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. «Kristiansand fri for GMO (genmanipulerte organismer)»

I Europa har 169 regioner og 4713 lokalmyndigheter erklært seg som GMO-frie soner. Oppland er første norske fylke som er med, mens Kristiansand kan gå i front blant byene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 03.12.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo