Kristiansand kommune

Bystyret 26. november 2014 (Ordinært møte)

Orientering: Universitetsbyen Kristiansand – Utviklingsplan 2040

Høsten 2013 startet Universitetet i Agder, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Student- samskipnaden i Agder og Statsbygg arbeidet med en utviklingsplan for Universitetsbyen Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 170/14: Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. «Gang og sykkelvei Timenes -Hamresanden»

I fjor vedtok Kristiansand bystyre detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Timenes til Hamresanden. Arbeidet med denne veien er ennå ikke startet og interpellanten spør om ordføreren mener det er god politikk å bruke penger avsatt til å sikre myke trafikanter, til å dekke underskudd på en annen vei.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 171/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Behovet for like regler for gateselgerne i Kristiansand kommune»

Demokratene har fått opplysninger som kan tyde på at ingen av de gateselgerne som kombinerer tigging og salg av ulike varer betaler den daglige fastsatte leien til Kristiansand Parkeringsselskap på 200,- kroner pr. dag.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 174/14: Evaluering av prøveordning med kommunal kontantstøtte

Kommunal kontantstøtte ble innført fra august 2012 i en to-åring prøveperiode etter vedtak i Bystyret desember året før. Ordningen ble deretter forelnget med ett år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 175/14: Revidering kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 – 2018, 2.gangs behandling.

Gjeldende kommuneplan har blant annet satsningsområdet: «Byen det er godt å leve i – Kristiansand er folkehelsebyen som inkluderer alle og gir rom for utfoldelse».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 176/14: Revidering kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 – 2018, 2.gangs behandling.

Sørild Friidrettsklubb ønsker å bygge friidrettshall på universitetsområdet i Grimstad. Siden 2012 har klubben arbeidet sammen med Aust- Agder idrettskrets og J.B. Ugland Eiendom AS for å realisere et slikt innendørs friidrettsanlegg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 179/14: Revidering kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 – 2018, 2.gangs behandling.

Styret i Knutepunkt Sørlandet har bedt rådmannsutvalget å fremme et forslag til mandat for gjennomføring av en felles utredning om ny kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 180/14: Revidering kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 – 2018, 2.gangs behandling.

Høsten 2013 startet Universitetet i Agder, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Studentsamskipnaden i Agder og Statsbygg arbeidet med en utviklingsplan for Universitetsbyen Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 181/14: Østre ringvei 77 – detaljregulering – sluttbehandling

Planen fremmes av Kristiansand Eiendom. Intensjonen med planen er å etablere boliger for unge i etableringsfasen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 183/14: Kjøita område F/K1 og F/K4 – detaljregulering – sluttbehandling

Planforslaget legger til rette for en økt utnyttelse av eiendommen Kjøita 40, ved at det etableres en ekstra kontoretasje, med teknisk takoppbygg over en del av 4. etasje.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 185/14: Områdereguleringsplan for Kroodden. Sluttbehandling.

Områdereguleringsplanen for Kroodden omhandler et større område vest i Kristiansand som inkluderer Møvik fort, Sandviksheia opp til Voiebyen, Kapelldalen og selve Kroodden med tankanlegg, eksisterende boliger, kennel og friområder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

SAK 187/14: Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Kristiansand kommune har i samarbeid med kommunene i Knutepunkt Sørlandet utviklet forslag til en ny Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.11.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo