Kristiansand kommune

Bystyret 29. oktober 2014 (Ordinært møte/Budsjettfremlegg)

SAK 159/14: Kommunereformen og bærekraftig utvikling av Kristiansandsregionen

Rådmannen legger med dette fram orientering om kommunereformen og de initiativ og vedtak som er tatt lokalt så langt for bystyret. Bystyrerepresentantene bes ta saken til orientering.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.10.2014

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015 – 2018

I dag presenterer økonomidirektør i Kristiansand kommune, Terje Fjellvang rådmannens forslag til handlingsprogram for 2015-2018 for bystyret. Forslaget blir behandlet i hovedutvalgene, kommunalutvalget og formannskapet i første halvdel av november. Bystyret gjør endelig vedtak 17. desember.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.10.2014

SAK 151/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Selvberging og svømmeopplæring»

Interpellanten viser til at president Gard A. Bjørnstad i Norges Livredningsselskap mener at altfor mange liv har gått tapt fordi selvberging og svømmeopplæring ikke blir prioritert av politikere og skoleverket.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.10.2014

SAK 152/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Gjenåpne oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn»

Interpellanten viser til at Oslo kommune har gjenåpnet vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjoner eller fosterhjem mens de var under plassering av kommunens barnevern.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.10.2014

SAK 153/14: Interpellasjon fra repr. Alan Ahmadi, H «Vi må gjøre noe med radikaliseringen»

Interpellanten tar til orde for å igangsette et grundig arbeid for analysering,tolking og eliminering eller reduksjon av voldshandlinger som kan begås fra radikale grupper og individer i vårt samfunn og vår by.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.10.2014

SAK 155/14: 2. tertialrapport 2014 Driftsdelen

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogramsammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.10.2014

SAK 156/14: Salg av 49 % av aksjene i KinoSør AS

Bystyretrepresentantene skal ta stilling til om Kristiansand Kino Holding AS Skal selge 49 % av aksjene i KinoSør AS til Nordisk Film AS på de vilkår som fremgår av fremforhandlet aksjesalgsavtale.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.10.2014

SAK 161/14: Plassering av veteranmonument

Bystyrerepresentantene skal avgjøre plasseringen av veteranmonumentet som etter planen skal stå klart til 8. mai markeringen 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.10.2014

SAK 167/14: Rapport om Jegersberg gård – Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart.

Hovedformålet med revisjonens evaluering har vært å belyse i hvilken grad første driftsfase av Jegersberg gård har blitt gjennomført i overensstemmelse med bystyrets vedtak og forutsetninger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 29.10.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo