Kristiansand kommune

Bystyret 9. april 2014 (Ordinært møte)

Åpen Spørretid: Nine Justvik – Tanker omkring tigging

Spørsmålet vedrører blant annet om det burde diskuteres om Kristiansand kommune kunne tilby en samfunnstjeneste som et alternativ til tigging. En type oppgave som ikke konkurrerer med andre arbeidsplasser, men som krever at du må møter opp og avslutter tjenesten til definert tid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

Orientering: Status i FLIK – Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i barnehager og skoler i Kristiansand»

Høsten 2012 ble det satt i gang et treårig felles utviklingsprosjekt – FliK (forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Målet er å skape et læringsmiljø som inkluderer flest mulige barn innenfor de ordinære rammene både i barnehage og skole

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 53/14: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Gebyr byggekost»

Interpellanten viser til en oversikt i Fædrelandsvennen vedrørende høye byggegebyrer, og påfølgende mange klager. Han spør om ordføreren vil medvirke til at en får en uhildet gjennomgang av teknisk avdeling sine gebyrer, slik at man får slutt på alle klagene og usikkerheten.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 56/14: Vipers Kristiansand – søknad om ettergivelse av gjeld

Kristiansand kommune lånte Våg Håndballklubb 1 mill. kr i 2011. Lånet skulle være avdragsfritt i 2011, og så betales ned med kr 250 000 årlig over de neste 4 årene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 58/14: Prinsipper for museumsutvikling i Kristiansand

I felles ledermøte mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune høsten 2013, ble det enighet om å fremme felles forslag til vedtak vedrørende museumsutviklingen i Kristiansand. Det har vært en lang rekke med museumsvedtak i bystyret de siste 15 – 20 årene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 59/14: Kunsten i Rådhuskvartalet – oppfølging av helhetsplanen Kunst i Rådhuskvartalet

I bystyresaken «Kunsten i det nye Rådhuskvartalet – en helhetlig plan» fra 2012 ble det fattet vedtak i 7 punkter. Det blir i denne saken redegjort for status på vedtakspunktene og foreslått noen tiltak i forhold til disse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 62/14: Lauvåsen B9-B10 og B12-B13. Detaljregulering. Sluttbehandling.

Området ligger i tilknytning til Moneheia, nordøst for Hånes og sydøst for Hamresanden. Fra Lauvåsen til Kristiansand sentrum er det omtrent 10 km.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 64/14: Havneplanen – godkjenning av Planprogram etter utlegging til offentlige ettersyn.

Med bakgrunn i blant annet føringer fra Bystyret skal det utarbeides en Havneplan for Kristiansand. Planprogram for Kristiansand havn er programmet for det plan- og utredningsarbeidet som skal gjennomføres for å legge til rette for drift og videre utvikling av Kristiansand havn.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 65/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Overføring av bystyremøter på internett»

Interpellanten spør om ordføreren snarest kan få på plass en løsning slik at også bystyremøtene i Kristiansand for fremtiden blir filmet og vist direkte på kommunens egen portal.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 66/14: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. «Et grønnere sentrum og styrking av Posebyen»

Miljøpartiet De Grønne mener det uten tvil finnes mange måter å styrke Kvadraturens status, og skisserer dette med en rekke eksempler.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 67/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Mulig salg av tomt på Oddernes til Steinerskolen i Kristiansand»

Interpellanten viser til at Kristiansand kommune har mottatt et brev der Steinerskolen i Kristiansand ønsker å kjøpe tomten på Oddernes – der skolen har holdt til i 22 år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

SAK 68/14: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. «Reduksjon av veisaltingen»

Veisalting har lenge vært et stridsspørsmål som særlig ivrige bilister tok opp. I seinere tid har imidlertid nye grupper sluttet seg til «saltskeptikerne», blant annet Syklistenes Landsforening og Miljøpartiet De Grønne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.04.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo