Kristiansand kommune

Bystyret 12. mars 2014 (Ordinært møte)

SAK 39/14: Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

I 2008 vedtok Bystyret eierskapsmelding 1. Det ble da også lagt opp til at det skulle utarbeides en eierskapsmelding 2 for hvert enkelt selskap/foretak, hvor hensikten var å utvikle kommunens eierstrategi med selskapet/foretaket.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 40/14: Prøveordning med kommunal kontantstøtte for to-åringer, prolongering og evaluering

Kommunal kontantstøtte er innført som en prøveordning frem til 1. august 2014. For å skape forutsigbarhet for foreldre som har barn i aktuell alder som er i tvil om de skal ta i mot barnehageplass fra høsten 2014, er det ønskelig at den kommunale kontantstøtten prolongeres ett år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 41/14: Fastelegers reservasjonsrett mot henvisning til abort – Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune

I forhandlingene om Regjeringsplattformen, ble det inngått en avtale med Kristelig Folkeparti om å formalisere og sikre fastlegers rett til å reservere seg mot virksomhet som strider mot deres samvittighet og som handler om liv og død.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 42/14: Dvergsnes felt B – nordlig del, delfelt B3. Detaljregulering. Sluttbehandling. Sammendrag

Planforslaget fremmes av Rambøll Norge AS i samarbeid med ViaNova Kristiansand på vegne av Skanska Bolig AS. Planområdet ligger på Dvergsnes i Randesund, 11 km fra Kristiansand sentrum.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 43/14: Søknad fra Sørlandets naturistforening om fornyelse av avtale

Sørlandets naturistforenings avtale om bruk av areal ved nordre del Sømstranda til naturistområde utløper ved årsskifte 2013. Foreningen har disponert området siden inngåelse i 1999 og har nå søkt om fornyelse av leiekontrakten på nye 10 år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 44/14: Odderøya renseanlegg- detaljregulering. Godkjenning

Odderøya renseanlegg skal bygges om for å tilfredsstille statlige rensekrav for alt avløpsvann i Kristiansand og Vennesla. Anlegget blir dimensjonert i forhold til prognoser for økt folketall frem til 2050.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

46/14: Etablering av OPS-selskapet: Gimleveien 28A AS.

I forslag til vedtak foreslås opprettelse av et offentlig-privat eiendomsselskap (Gimleveien 28A AS) som har som mål å jobbe for en utvikling og utbygging av den aktuelle eiendommen (tidl. Gimle aldershjem) som ligger i området mellom Kvadraturen og Campus.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 52/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Nytt fremtidig eldresenter på Odderøya»

Interpellanten spør om ordføreren som Demokratene vil bidra til å utrede mulighetene for bygging av et nytt eldresenter på Odderøya.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 51/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Likebehandling av lovlige lag og organisasjoner som ønsker å leie kommunale møtelokaler»

Interpellanten viser til at Kulturstyret i Kristiansand med stemmene 5-3 har vedtatt at Agder-avdelingen av SIAN ( Stopp islamiseringen av Norge) sin anke på beslutningen til biblioteksjefen om å nekte SIAN få leie møterom i Kristiansand folkebibliotek – blir stående.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 50/14: Interpellasjon fra repr. Helge E. Refsnes, PP, vedr. «Våre 7 kvinner fra valget i 1901 som kom inn i bystyret bør samlet få sitt minne i byens eget «Storting» – Bystyresalen»

Interpellanten ønsker å hedre de syv første valgte kvinner i Norge som med kun mannlige stemmeberettiges innsats kunne ta sete i bystyret etter valget i 1901.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 49/14: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Lærernes arbeidstid»

Interpellanten viser blant annet til at Kommunenes Sentralforbund (KS), som er lærernes arbeidsgiver, vil endre arbeidstidsavtalen slik at skoleledelsen ved den enkelte skole skal kunne bestemme hvordan arbeidstida for lærerne skal disponeres.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

SAK 48/14: Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, vedr. «Frata personer kommunal bolig ved langvarig behandling eller rehabilitering»

Interpellanten viser til at de borgerlige budsjettkameratene har bedt om å få utredet mulighetene for å frata personer med rusavhengighet sin kommunale bolig, mens de er innlagt til langvarig rehabilitering i institusjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo