Kristiansand kommune

Bystyret 12. februar 2014 (Ordinært møte)

SAK 20/14: Delegering av myndighet etter folkehelselovens kapittel om miljørettet helsevern

Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern hjemler en rekke tiltak for å sikre innbyggerne mot forhold i omgivelsene som kan påvirke helsetilstanden. Bestemmelsene er det lovmessige grunnlaget for kommunens funksjon som lokal helsemyndighet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 21/14: Uttalelse om grunnlovfesting av det lokale folkestyret

Grunnlovens 200-årsjubileum er en gyllen anledning for kommunen til å gi en uttalelse knyttet til grunnlovfesting av det lokale folkestyret. Stortinget skal i denne stortingsperioden stemme over tre ulike grunnlovsforslag om kommunalt selvstyre/lokaldemokrati.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 22/14: Revidering av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring

Lov om film og videogram i Norge fastslår i § 2 at «Framsyning av film eller videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt.» Uavhengig av selskapsform og eierstruktur i de virksomhetene som tilbyr visning av film i næring, må altså bystyret i Kristiansand først tildele konsesjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 23/14: Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 – Kvadraturdelen. Ny sluttbehandling.

Arbeidet med kommunedelplan for Kvadraturen startet høsten 2008. Planarbeidet har vært organisert som et prosjekt med en tverrsektoriell prosjektgruppe. Kommunedelplanen er en oppfølging og konkretisering av føringer som gis i kommuneplanen 2011-2022.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 25/14: Kvartal 57 – detaljregulering. Sluttbehandling

Detaljplanområdet ligger i søndre del av Kvadraturen og avgrenses av Østre Strandgate i nord/vest, Kirkegata i sør/vest, Strandpromenaden i sør/øst. Østre Strandgate 38 og Østre Strandgate 34 er verneverdige bygninger, og er regulert til spesialområde bevaring.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 26/14: Andøya, del av K1. Detaljregulering. Sluttbehandling

Tiltaket er lokalisert nordvest på Andøya i Vågsbygd omtrent åtte kilometer fra Kristiansand sentrum, og rundt 1,2 kilometer fra krysset Andøyveien/Vågsbygdveien. Planforslagets innhold er utvikling av næringsarealet på gnr. 9 bnr. 59 med to treetasjes kontorbygg nord for de to kontorbyggene som nylig er bygd.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 32/14: Interpellasjon fra repr. Solveig Nilsen, V, og Eva Kvelland, V, vedr. «Nei til reservasjonsrett for fastleger i Kristiansand kommune»

Interpellantene spør om ordføreren er enig i at Kristiansand kommune bør si nei til reservasjonsrett for fastleger og hva han vil gjøre for å sikre at gravide kvinner i en sårbar situasjon ikke legges stein til byrden i forbindelse med legekonsultasjoner om abort.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 33/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Innføring av «dusj garanti» for alle beboere på sykehjemmene i Kristiansand kommune»

Interpellanten hevder at det er en kjent sak at det i Kristiansand kommune på byens sykehjem finnes alt for mange eldre som ikke får dusjet seg – etter eget ønske og behov.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 35/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Er Kristiansand folkebibliotek blitt en politisk aktør?»

Interpellanten spør om ordføreren som Demokratene vil pålegge Kristiansand folkebibliotek om at også organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) i fremtiden gis rett til å få leie møterom på Kristiansand folkebibliotek – slik eksempelvis muslimer og muslimske organisasjoner fritt har gjort, og kan gjøre på folkebiblioteket.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 36/14: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. «Økte busspriser i miljøbyen Kristiansand»

Interpellanten viser til at det fra 1. februar ble dyrere å ta bussen i Kristiansandsregionen. Økningen gjelder både alle enkeltbilletter, fleksikort og månedskort. Endringer omfatter også både kunder som betaler kontant og passasjerer som betaler med kort.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

SAK 37/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Flekkerøy historielag»

Interpellanten viser til at Flekkerøy historielag må pakke sammen den historiske samlingen sin, dersom det nye driftstyret skal bestemme på Høyfjellet. Høyfjellet er et forsamlingssted på Flekkerøy, som kommunen i sin tid kjøpte av forsvaret og som i den senere tid har vært preget av konflikter mellom ulike organisasjoner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.02.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo