Kristiansand kommune

Bystyret 22. januar 2014 (Ordinært møte + Idrettsdebatt)

Idrettspolitisk debatt i Kristiansand kommune

I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 har bystyret bedt om at det avholdes en større idrettspolitisk debatt der «kommunens satsing på idrett settes i en større sammenheng». Debatten blir også viktig med tanke på kommunens budsjetter de kommende år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.01.2014

SAK 2/14: Tilleggsinnstilling – utbygging Torridal skole

I 2010 vedtok bystyret å slå sammen delområdene Strai og Mosby til en barneskolekrets og samle barnetrinnet på en skole. I 2012 ble det vedtatt å samle elevene på Torridal skole. Avdeling for 1. – 4. trinn opprettholdes på Mosby. Det er utarbeidet 4 alternativ til utbygging av Torridal skole.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.01.2014

SAK 3/14: Klynga – detaljplan. godkjenning

Planområdet ligger nord for brannstasjonen ved Oddernesbrua, mellom Otra og Torridalsveien. Planen åpner for fortetting på 4 tomter. Det blir foreslått 26 boenheter. Bebyggelsen skal ha utforming tilpasset småhusbebyggelsen med varierende høyder, sprang i fasade og oppdeling i to bygg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.01.2014

SAK 4/14: Kvartal 71 – reguleringsplan. Sluttbehandling

Rambøll Norge har på vegne av Entra eiendom AS, region sør, utarbeidet et nytt forslag til detaljplan for deres eiendommer i Kvartal 71 i Kvadraturens randsone i Kristiansand. I kvartalet i dag er det en rekke offentlige og halvoffentlige etater som.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.01.2014

SAK 5/14: Grimsmoen områdeplan. Sluttbehandling

Gamle reguleringsplaner innenfor planområdet har dannet grunnlag for utbygging siden 1908. Til slutt ble bruken av disse vanskelig, og de sikret ikke i tilstrekkelig grad en ønsket forbedring og videreutvikling av et sammensatt Grimsmoen område. Planene ble i oktober 2008 vedtatt opphevet i Bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.01.2014

SAK 14/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Nødvendigheten av bystyrebehandling av Søm fristrand»

Demokratene har blitt kjent med at Kristiansand bystyre som byens øverste folkevalgte politiske organ «etter planen» ikke skal få seg forelagt saken vedrørende en mulig fornyelse av avtalen med Sørlandets naturistforening og Kristiansand kommune om Søm fristrand – til endelig politisk behandling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.01.2014

SAK 15/14: Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, vedr. «oppfølging klimaplan 2009-2012»

Interpellanten peker på klimaplanen Kristiansand hadde fra 2009-2012 kapittel 6.1 tiltak 1.4 som lyder: «Oljekjeler i eksisterende kommunale bygg erstattes med kjeler basert på fornybar energi eller fjernvarme innen 2012».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.01.2014

SAK 16/14: Interpellasjon fra repr. Frode Fredriksen, AP, vedr. «Helårsdrift i ishallen på Idda»

Interpellanten viser til at ishallen på Idda er blitt en suksess. Hockeysporten, skjøyting og curling opplever en eventyrlig vekst og interesse, takket være kommunens kloke og etterlengtede investering.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.01.2014

SAK 17/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Innføring av «hyggelige parkeringsbøter» i Kristiansand».

Interpellanten viser til et prosjekt i Fredrikstad der kommunen har gitt ut gule lapper til bilister som ligner på parkeringsbøter, med som i stedet inneholder en hyggelig beskjed og en oppfordring om å parkere på tillate parkeringsplasser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.01.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo