Kristiansand kommune

Bystyret 27. november 2013 (Ordinært møte)

ORIENTERING: Utbyggingsprogram 2014 til 2017

Teknisk direktør, Ragnar Evensen orienterer bystyrepolitikerne om utbyggingsprogrammet i Kristiansand kommune fra 2014 til 2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 27.11.2013

SAK 141/13: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Flere benker i Markens»

Interpellanten fra Pensjonistpartiet har fått henvendelser om det er mulig å få flere benker i Markensgate om sommeren. Begrunnelsen er enkel, det er flere mennesker, spesielt eldre som ønsker å nyte synet av denne flotte blomstrende gaten. Han spør derfor om ordføreren kan tenke seg å ta saken opp med Rådmann eller Parkvesen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 27.11.2013

SAK 142/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Innføre kommunal garanti for rusavvenning i Kristiansand kommune»

Interpellanten spør om ordføreren enig med Demokratene i at medmennesker som trenger rusavvenningsplasser skal få en kommunal garanti til kjøp av plass av godkjente – private og ideelle organisasjoner som eksempelvis, Evangeliesenteret, Shalam og Filadelfia, når ikke Kristiansand kommune kan gi et offentlig behandlingstilbud innen 20 virkedager.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 27.11.2013

SAK 143/13: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Avgifter til Kristiansand kommune for pensjonister og eldre»

Interpellanten har fått henvendelser fra eldre som synes avgiftene til Kristiansand kommune blir vanskeligere ettersom alderdommen krever flere tiltak. Det vises til flere avgifter i saken og ordføreren blir bedt om å se nærmere på denne saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 27.11.2013

SAK 145/13: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. «Bekymringsfull NOV-bygging i Korsvik»

Interpellanten spør om ordføreren mener at National Oilwell Varco (NOV) sine interesser på Støodden er viktigere enn bestemmelsene i kommuneplanen. Om ordføreren er bekymret over den fremtidige trafikkveksten i Randesund og til slutt om ordføreren vil kunne vurdere alternative lokaliseringsområder for NOV sin fremtidige virksomhet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 27.11.2013

SAK 144/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Innføre forbud mot tigging i Kristiansand»

Interpellanten viser til at den nye Høyre og FrP regjeringen vil åpne for at kommunene selv kan innføre et forbud mot tigging i lokale politivedtekter – dette for å bekjempe menneskehandel og annen organisert kriminalitet. Han spør om ordføreren vil sette denne saken på den politiske dagsorden for å kunne innføre et forbud mot tigging i Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 27.11.2013

SAK 146/13: Søknad om ettergivelse av gjeld – Norsk Motorklubb Kristiansand

Kemneren i Kristiansand mottok 16.mai 2013 søknad om ettergivelse av gjeld fra Norsk motorklubb Kristiansand (NMK) med 300 000 kr. Bakgrunnen for søknaden til NMK gjelder byggingen av ny speedwaybane i Skibåsen

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 27.11.2013

SAK 147/13: Søknad om etablering av veteranmonument

Saken gjelder en søknad fra Norges Veteranorganisasjon for Internasjonale Operasjoner (NVIO) om etablering av et veteranmonument. Søknaden omhandler både plassering av monumentet og dekning av kostnader rundt etablering og avdukingseremoni.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 27.11.2013

SAK 155/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Endre regelen for serveringssteder i Kristiansand»

En gammel regel fra 1997 forbyr serveringssteder i Kristiansand å servere blant annet varm mat mellom klokken 04.00 og 06.00. Demokratene mener at denne regelen snarest må opphøre slik at godkjente serveringssteder som ønsker det – kan gi folk et tilbud om varm mat også mellom klokken 04.00 og 06.00. Interpellanten spør om ordføreren er enig med Demokratene i dette.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 27.11.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo