Kristiansand kommune

Bystyret 6. november 2013 (Ordinært møte)

Åpen spørretid: Øystein Hagel Pedersen

Øystein Hagel Pedersen stiller spørsmål vedrørende hensikten med en kontrollkomité når embetsverket med rådmannen i spissen ikke tar hensyn til denne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Rådmannen legger opp til et stramt budsjettopplegg de neste årene for at kommunen skal holde seg under gjeldstaket på 5,3 milliarder kroner samtidig som den leverer gode tjenester til innbyggerne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

SAK 121/13: Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. «Oppsetting av snublesteiner i Kristiansand som Holocaustminner»

I mer enn 700 byer og tettsteder i Europa er det de siste årene satt opp såkalte ”snublesteiner” i fortau utenfor hus der det bodde jøder som ble deportert til Tyskland og myrdet under siste verdenskrig. I følge artikkel på Stiftelsen Arkivets hjemmeside, var det i Kristiansand 2 jødiske familier som ble deportert.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

SAK 122/13: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. «Vegetarisk mat i Kristiansand kommune

«Meatless Monday» er en internasjonal kampanje som oppfordrer enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner verden over til å ta det første skrittet mot et sunnere, mer bærekraftig og dyrevennlig kosthold ved å innføre en kjøttfri dag i uken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

SAK 123/13: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. «Opprettelse av matsentral i Kristiansand»

I dag blir over 50.000 tonn mat kastet fra dagligvarehandelen hvert år. Men det er ikke bare dagligvarehandelen som kaster mat. Enorme mengder mat blir kastet ute hos produsentene, fordi maten har små flekker eller ikke holder standardmål.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

SAK 124/13: Status og perspektiver for Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter (BDF) er ett av tre nasjonale fartøyvernsentre, og det eneste som er spesielt innrettet mot vedlikehold og restaurering av stålskip. Den økonomiske situasjonen ved senteret er alvorlig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

SAK 126/13: Torvet – parkeringsanlegg – detaljregulering – sluttbehandling

Bystyret vedtok reguleringsplanen for parkering under torvene i møte i mai 2012. Grunnet innsigelse fra fylkeskommunen er bystyrets vedtak ikke endelig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

SAK 132/13: Kristiansand Kino Holding AS – Eierskapsmelding del 3

Eierskapsmelding del 3 viderefører deler av de allerede stadfestede forhold fra forrige eierskapsmelding. Hovedhensikten med meldingen er å klargjøre regler og modell for utbyttepolitikk og utbytteforventninger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

SAK 133/13: Eventuelt kjøp av Sør-Arena

Start Stadion AS1 meldte 23. mai 2013 oppbud. Kristiansand kommune har lånt 46,7 mill. kr til selskapet og står i fare for å tape hele eller deler av lånet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

SAK 134/13: Kristiansand Havn KF – 2. tertial 2013

Kristiansand Havn KF kan i andre tertial vise til fremdeles vekst, når de legger frem 2. tertialrapport for bystyrerepresentantene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo