Kristiansand kommune

Bystyret 19. juni 2013 (Ordinært møte)

Åpen spørretid: Pål Karsten Kristensen om rutebåttilbud

Spørsmålsstiller, Pål Karsten Kristensen er leder av Randøyane velforening, en øygruppe som nylig har mistet sitt rutebåttilbud utover lovpålagt skoleskyss. Kristensen viser til at en av faktorene som er absolutt nødvendig for å opprettholde en fast bosetting på Randøyane dermed ikke til stede.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 77/13: Søknad om kommunal lånegaranti – Solkollen barnehage Flekkerøy

Solkollen barnehage Flekkerøy AS søker om kommunal lånegaranti på kr 47.000.000,- til ny barnehage på Flekkerøy, som sikkerhet overfor Solkollens bankforbindelse. Etter at Flekkerøy fikk fastlandsforbindelse med tunnel har barnehagebehovet i området vært økende med stadig tilflytting og utbygging.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 78/13: Plasthallen på Gimlebanen – vurdering av kommunalt kjøp

Under behandlingen av interpellasjon i bystyret 10. april 2013 oppstod det usikkerhet omkring de faktiske forholdene vedrørende kommunens leie av plasthall til det midlertidige Gimlebadet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 80/13: Kommunedelplan for RV 41 og RV 451 – Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik – fastsetting av planprogram

Kristiansand kommune harinngått samarbeid med Statens vegvesen om at denne overtar kommunens myndighet til å utarbeide kommunedelplan for Riksvei 41/ Riksvei 451 – ny vei til Kjevik. Arbeidet med kommunedelplan for ny veg til Kjevik skal koordineres med kommunedelplan for Hamrevannområdet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 83/13: Kongsgård/Vige havn- og industriområde – felt H1 – detaljregulering. Sluttbehandling.

Planområdet ligger lokalisert på Kongsgård og Prestebekken grenser inntil området i sør. Området omreguleres fra havneområde til varmesentral innenfor et lite delområde. Omreguleringen til varmesentral har vært klarert med havnevesenet i lang tid men Agder Energi Varme har først nå satt i gang planarbeidet for dette.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 84/13: Vestre Strandgate 49 – detaljregulering – godkjenning

Vestre Strandgate 49 er byutviklingsområdet i tidligere Euroterminalen. Planområdet ligger mellom jernbanen og Vestre Strandgate. I den nye planen opprettholder en tidligere sentrumsformål: kontor, forretning, hotell, bevertning, tjenesteyting og boliger, med tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 85/13: Organisatorisk plassering av tjenester for barn og unge. Justert innstilling

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har vært engasjert av Helse og sosialdirektøren for å utrede fordeler og ulemper ved å inkludere helse- og sosialsektorens tjenester til barn og unge i den nye oppvekstsektoren.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 88/13: 1. tertialrapport 2013 Driftsdelen

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogram-sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre. I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 92/13: Kristiansand Boligselskap KF – Godkjenning av regnskap og årsberetning for 2012

Kristiansand Boligselskap KFs regnskap omfatter utleie av 2004 boliger. Foretaket eier selv 718 boliger og leier inn alle boliger i Kristiansand Boligstiftelse (883), Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger (352) og Stiftelsen Kongens senter/Eldres Hjem (51).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 93/13: 1. Kvartalsrapport 2013 drift og investering – Kristiansand Parkeringsselskap KF

Kristiansand Parkeringsselskap har ansvaret for drift av 3800 offentlige parkeringsplasser i Kvadraturen og håndheving av parkeringsbestemmelsene på offentlige veier i Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

SAK 97/13: Årsberetning 2013 – Kristiansand Havn KF

I dag eier og drifter Kristiansand Havn fergeterminal, containerterminal, terminal for cruiseskip, våt-/tørrbulkterminal, stykkgodsterminal og offshore-/supplyterminal (OSP).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo