Kristiansand kommune

Bystyret 5. juni 2013 (Ordinært møte)

SAK 69/13: Forslag til Ansvarlig alkoholhåndtering i Kristiansand

Kristiansand kommune, sammen med skjenkebransjen, politiet og arbeidstilsynet, ønsker å innføre en ny satsning etter modell fra STAD prosjektet i Stockholm. Dette er ny måte å tenke på i forhold til hvordan kommunen håndterer sin skjenkepolitikk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.06.2013

SAK 66/13: Handlingsplan Framtidens byer

Kristiansand deltar sammen med 12 av de største byene i Norge, i det nasjonale prosjektet Framtidens byer. Formålet er å redusere klimagassutslipp og gjøre byene bedre å bo i.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.06.2013

SAK 68/13: Vågsbygd Samfunnshus BA – endring av selskapsform og låneavtale med kommunen

Rådmannen har over lengre tid hatt drøftinger med styret i Vågsbygd Samfunnshus om overgang til ny organisasjonsform. Dagens organisasjonsform BA (begrenset ansvar) opphørte 01.01.13 og samfunnshuset har arbeidet med alternative løsninger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.06.2013

SAK 70/13: Vedrørende møte- og talerett til hovedutvalgene i Kristiansand kommune for Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand har møte- og talerett i Byutviklingsstyret for å sikre at universell utforming blir ivaretatt i Kristiansand kommune. Nå ber rådet rådmannen om å vurdere muligheten for møte- og talerett i alle hovedutvalg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.06.2013

SAK 72/13: Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, vedr. «Tilbudet om rutebåt til Randøya»

Agder kollektivtrafikk (AKT) har foreslått å kutte tilbudet om rutebåt til Randøya. Det skal kun kjøres den lovpålagte skuleruta på morgen og kveld. Signaler fra øybeboerene er at AKT trenger en ekstra bevilgning fra Kristiansand/Vest Agder for å kunne opprettholde rutebåt utover tilbudet til skoleelever som bor på øya.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.06.2013

SAK 73/13: Interpellasjon fra Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Innføre forbud mot tilreisende tiggere i Kristiansand»

Interpellanten viser til at Demokratene tidligere i Kristiansand bystyre gjentatte ganger har tatt til orde for å innføre et tiggerforbud som trygger byens borgere.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.06.2013

SAK 75/13: Interpellasjon fra repr. Mette Gundersen, AP, vedr. «Festeavgift Valhalla verksted AS»

I kommunens eierstrategi ligger det at KNAS skal drive etter markedsmessige prinsipper. Dette har bystyret sluttet seg til. Nå viser det seg at dette får utilsiktede konsekvenser for vekstbedriften Valhalla verksted.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.06.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo