Kristiansand kommune

Bystyret 15. mai 2013 (Ordinært møte)

SAK 55/13: Plasthallen på Gimlebanen – vurdering av kommunalt kjøp

Under behandlingen av interpellasjon i bystyret 10. april oppstod det usikkerhet omkring de faktiske forholdene vedrørende kommunens leie av plasthall til det midlertidige Gimlebadet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.05.2013

SAK 59/13 – Fornyelse av viljeserklæring angående eierskap i Agder Energi.

I år 2000 gikk Vest-Agder Energiverk, Aust-Agder Kraftverk og Kristiansand Energiverk sammen om å danne Agder Energi («Selskapet») og var fra starten eid av de 30 kommunene på Agder («Agdereierne»).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.05.2013

SAK 60/13 – Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Manglende hjelp og nok mat til å spise seg mett ved Elvegata Omsorgssenter»

Interpellanten hevder at han har blitt kontaktet av beboere og pårørende ved Elvegata omsorgssenter med tilbakemedling om at beboerne ikke fått spist seg mett i påsken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.05.2013

SAK 61/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Manglende behandlingstilbud for mennesker i varmtvannsbasseng»

Interpellanten viser til at det i alle år har det vært driftet et bassengtilbud for brukere med utvalgte diagnoser, ved Sørlandets Sykehus avd. Kristiansand. Denne bassengtreningen er nå varslet nedlagt fra uke 23.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.05.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo