Kristiansand kommune

Bystyret 10. april 2013 (Ordinært møte)

Orientering: Mulig fremtidig fusjon for Universitetet i Agder

Rektor ved Universitetet i Agder, Torunn Lauvdal orienterer bystyrepolitikerne i Kristiansand om det utredningsarbeidet som er nedlagt i forbindelse med en mulig sammenslåing mellom UIA og Høgskolen i Telemark. Med påfølgende spørsmålsrunde fra bystyret. [ca_audio url=»http://kommuneradio.no/wp-content/uploads/uni.mp3″ width=»640″ height=»27″ css_class=»codeart-google-mp3-player» autoplay=»false»] [ca_audio url=»http://kommuneradio.no/wp-content/uploads/unifelles.mp3″ width=»640″ height=»27″ css_class=»codeart-google-mp3-player» autoplay=»false»]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.04.2013

SAK 43/13: Helsefremmingsplan for Kristiansand

Helse og sosialdirektøren har utarbeidet en helsefremmingsplan for bedre å møte de utfordringer som kommer på grunn av endringer i befolkningens sammensetning, behov og forventninger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.04.2013

SAK 44/13: Odderøya – utviklingsstrategi

Sommeren 2011 vedtok bystyret å etablere en tverrfaglig prosjektorganisasjon med formål å sikre en samlet og helhetlig utvikling av Odderøya. Fylkestinget sluttet seg til vedtaket og deltar i prosjektet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.04.2013

SAK 46/13: Lumberveien 48 m.fl. – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet ligger mellom Lumberkrysset og Lumber næringsområde i Vågsbygd. Elkem ligger nordøst for planområdet. Sørvest for planområdet ligger Skyllingsheia som innbefatter et viktig lokalt grøntområde.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.04.2013

SAK 47/13: Kvalitetssikring av havnestrukturvedtak av 2003

I forbindelse med høringen av Kommuneplanen 2011-2022 leverte Kystverket innsigelse til planen og stilte spørsmål ved arealtilgangen i Kongsgård-Vige området. På bakgrunn av nevnte innsigelse, vedtok bystyret ved behandling av kommuneplanen at det skulle gjennomføres en kvalitetssikring av havnevedtaket fra 2003. [ca_audio url=»http://kommuneradio.no/wp-content/uploads/4711.mp3″ width=»640″ height=»27″ css_class=»codeart-google-mp3-player» autoplay=»false»]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.04.2013

SAK 53/13: Kvartal 42 – detaljregulering. Endring etter bystyrets vedtak

Bystyret behandlet forslag til detaljplan for Kvartal 42 i 2012. Sentrale problemstillinger i prosessen har vært blant annet tillatte byggehøyder i Kvadraturen, utkraging av bebyggelse over gate, løsninger som er i konflikt med kollektivtrafikken og bevaring av vernet bebyggelse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.04.2013

SAK 52/13: Interpellasjon fra repr. Frode Fredriksen, AP, vedr. «Gjenbruk av Gimlebadet».

Interpellanten fra Arbeiderpartiet stiller spørsmål til ordføreren vedrørende gjenbruk av Gimlebadet som ble oppført som en midlertidig erstatning for gamle Kristiansand Svømmehall. [ca_audio url=»http://kommuneradio.no/wp-content/uploads/5213.mp3″ width=»640″ height=»27″ css_class=»codeart-google-mp3-player» autoplay=»false»]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.04.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo