Kristiansand kommune

Bystyret 13. februar 2013 (Ordinært møte)

SAK 20/13: Interpellasjon fra representant Tor Sigbjørn Utsogn, FRP, vedr. «Ulik behandling i Sørlandsparken».

Interpellanten viser til at det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for ulike treningentre i Sørlandsparken. Bedriften Fitness Lady har ikke fått invilget samme dispensasjon og interpellanten mener dermed at Kristiansand Kommune driver forskjellsbehandling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.02.2013

SAK 21/13: Livets mange sider: Bibliotekplan for Kristiansand Folkebibliotek 2013 – 2017

Kristiansand har ikke tidligere hatt en egen utviklingsplan for biblioteket. Planen har fire hovedmål som blant annet sier noe om videreutvikling av innholdet og tjenestene i det digitale biblioteket, videreutvikle biblioteket som en arena for arrangementer og aktiviteter, gjøre tjenestene bedre kjent, samt videreutvikle de tradisjonelle bibliotekstjenestene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.02.2013

SAK 22/13: Kulturstrategi 2013 – 2023 for Kristiansand kommune.

I forslaget til kulturstrategi er det valgt ut noen områder på kulturfeltet hvor det er ønskelig å satse spesielt i neste tiårsperiode. Strategien skal være et overordnet styringsverktøy og vise vei for mer konkrete tiltak, når de årlige handlingsprogrammene og budsjettene utarbeides.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.02.2013

SAK 24/13: Navnsetting av plassen foran Kilden

Det er fra flere hold ytret ønske om særskilt navnsetting av plassen foran Kilden. Man ønsker å gi plassen et navn som bidrar til å hedre minnet etter en kunstner eller kulturpersonlighet. Det er dette navnet bystyrerepresentantene nå skal ta stilling til.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.02.2013

SAK 27/13: RV. 41 Hamresanden – Timenes, gang og sykkelvei. Detaljregulering

Planen legger opp til ny gang- og sykkelvei langs riksvei 41 fra Timeneskrysset til Hamresanden senter. Planens hovedmål er å gi myke trafikanter en gang og sykkelvei som er sammenhengende, sikker, rask og funksjonell. Det foreligger tre ulike planalternativer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.02.2013

SAK 28/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «God Start»

Interpellanten viser til at God Start som har vært et arbeidsforberedende tiltak til personer med psykisk lidelser etter planen skal nedlegges i juni 2013. Han spør hva ordføreren vil gjøre for å opprettholde tiltaket etter juni 2013.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.02.2013

SAK 29/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Endringer i politivedtektene»

Interpellanten viser til at politiet i Oslo foreslår endringer i politivedtektene fra at det skal være forbudt å sove ute på en måte som er til sjenanse for andre, til totalforbud mot utendørs overnatting i tettbygde strøk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.02.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo