Kristiansand kommune

Bystyret 16. januar 2013 (Ordinært møte)

Åpen spørretid

Det er mulig for byens borgere å stille spørsmål til ordføreren i forkant av hvert bystyremøte. I dag stilles det spørsmål om tiggere og nestekjærlighet. Det settes særlig fokus på at tiggerne må overnatte ute spesielt når gradestokken viser minusgrader.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 2/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Behov for å opprette et familie- og barnevernsutvalg I Kristiansand»

Klient- og Barnevernsutvalget i Kristiansand ble av det politiske flertallet nedlagt i 2011. Etter den tid har antall saker økt i omfang noe som i følge interpellanten medfører at flere og flere saker blir behandlet uten innsyn.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 3/13: Innløsning av tomtefesteavtalen for Siloene på Silokaia

Saken gjelder forespørsel om innløsing/salg av silotomten på Silokaia, til fester Lantmännen Cerelia AS. Bystyret inviteres til å ta stilling til om havna kan la fester innløse/kjøpe tomten eller ikke.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 6/13: Evaluering av politivedtektene paragrafene 3 og 4.

I forbindelse med bystyrets behandling av endring i politivedtektene, § 3 og 4, ble det også vedtatt å evaluere endringen 18 måneder etter politidirektoratets stadfestelse. Saken gjelder gatesalg og innsamling av penger, hvor hensikten var å begrense pågående og aggressive salgsmetoder og innsamling av penger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 7/13: Endring av takst- og rabattordning for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen

Som en oppfølging av bystyrets vedtak fra mai ifjor om å innføre tidsdifferensierte bompengesatser fremmes det sak om endring av takst- og rabattordning. Forslaget vil gi økt belastning for de som kjører mye i rushtiden, mens de som kjører mest utenom rushtiden vil få omtrent samme belastning som i dag.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 8/13: Sørlandsparken – F/K 10 – deler av F/K 9 og F/K/I 10 Detaljregulering. Sluttbehandling etter mekling.

Detaljreguleringsplan for Sørlandsparken, FK 10 – deler av FK9 og FKI 10 ble vedtatt av bystyret i desember 2012 men kunne ikke egengodkjennes da det forelå innsigelse fra fylkeskommunen på formålet tjenesteyting.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 11/13: Travparken – felt F/K 16, T 1 mfl – detaljreguleringsplan. Sluttbehandling.

Rambøll Norge fremmer på vegne av Travparken Eiendom og Sørlandets Travpark, samt EPONA ryttersenter detaljreguleringsplan for Travparkområdet i Kristiansand og Lillesand kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 13/13: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Plassering av modell av Hestmanden»

Pensjonistpartiet har fått henvendelse fra Hestmannens venner om å anmode ordføreren å være behjelpelig med å få en god og synlig plassering av modellen Hestmannen i den nye byhallen, når denne står ferdig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 14/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Innføre en «Dusørordning» for å stoppe taggingen i Kristiansand»

Årlig bruker Kristiansand kommune over en million kroner på å fjerne hærverk og forslumming som tagging påfører den vakre byen vår. Kjennere av taggermiljøet i Kristiansand mener bestemt at individer som utfører disse ugjerningene er en liten gruppe med kjente signaturer som eksempelvis, PF og Boy.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 16/13: Forvaltningsrevisjonsrapport om «Tilskuddsregimet i Kristiansand kommune»

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilskuddsregimet i Kristiansand kommune» er utarbeidet etter bestilling fra kontrollutvalget i sak 16, 19 og 43 i 2012. I rapporten har revisjonen forsøkt å belyse forskjellige problemstillinger knyttet til tilskuddsregimet slik det praktiseres i Kristiansand kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 17/13: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Fartøyvernets framtid og Kristiansand kommunes ansvar»

Interpellanten spør om ordføreren er enig i at budsjettkutt for et fartøyvernsenter i vanskeligheter er et dårlig signal å sende ut til stat og fylke dersom Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter skal fortsette som et trepartssamarbeid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

SAK 18/13: Interpellasjon fra repr. Tor S. Utsogn, FRP, vedr. «Fitness Lady»

Saken dreier seg om at bedriften Fitness Lady, et treningssenter for kvinner har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen i området. Søknaden ble avslått ved behandling i Byutviklingsstyret. Interpellanten viser til at det er gitt dispensasjon for flere andre treningssentre og fritidsaktiviteter i Sørlandsparken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo