Kristiansand kommune

Bystyret 16. januar 2013 (Ordinært møte)

Åpen spørretid

Det er mulig for byens borgere å stille spørsmål til ordføreren i forkant av hvert bystyremøte. I dag stilles det spørsmål om tiggere og nestekjærlighet. Det settes særlig fokus på at tiggerne må overnatte ute spesielt når gradestokken viser minusgrader.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 2/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Behov for å opprette et familie- og barnevernsutvalg I Kristiansand»

Klient- og Barnevernsutvalget i Kristiansand ble av det politiske flertallet nedlagt i 2011. Etter den tid har antall saker økt i omfang noe som i følge interpellanten medfører at flere og flere saker blir behandlet uten innsyn.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 3/13: Innløsning av tomtefesteavtalen for Siloene på Silokaia

Saken gjelder forespørsel om innløsing/salg av silotomten på Silokaia, til fester Lantmännen Cerelia AS. Bystyret inviteres til å ta stilling til om havna kan la fester innløse/kjøpe tomten eller ikke.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 6/13: Evaluering av politivedtektene paragrafene 3 og 4.

I forbindelse med bystyrets behandling av endring i politivedtektene, § 3 og 4, ble det også vedtatt å evaluere endringen 18 måneder etter politidirektoratets stadfestelse. Saken gjelder gatesalg og innsamling av penger, hvor hensikten var å begrense pågående og aggressive salgsmetoder og innsamling av penger.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 7/13: Endring av takst- og rabattordning for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen

Som en oppfølging av bystyrets vedtak fra mai ifjor om å innføre tidsdifferensierte bompengesatser fremmes det sak om endring av takst- og rabattordning. Forslaget vil gi økt belastning for de som kjører mye i rushtiden, mens de som kjører mest utenom rushtiden vil få omtrent samme belastning som i dag.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 8/13: Sørlandsparken – F/K 10 – deler av F/K 9 og F/K/I 10 Detaljregulering. Sluttbehandling etter mekling.

Detaljreguleringsplan for Sørlandsparken, FK 10 – deler av FK9 og FKI 10 ble vedtatt av bystyret i desember 2012 men kunne ikke egengodkjennes da det forelå innsigelse fra fylkeskommunen på formålet tjenesteyting.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 11/13: Travparken – felt F/K 16, T 1 mfl – detaljreguleringsplan. Sluttbehandling.

Rambøll Norge fremmer på vegne av Travparken Eiendom og Sørlandets Travpark, samt EPONA ryttersenter detaljreguleringsplan for Travparkområdet i Kristiansand og Lillesand kommune.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 13/13: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Plassering av modell av Hestmanden»

Pensjonistpartiet har fått henvendelse fra Hestmannens venner om å anmode ordføreren å være behjelpelig med å få en god og synlig plassering av modellen Hestmannen i den nye byhallen, når denne står ferdig.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 14/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Innføre en «Dusørordning» for å stoppe taggingen i Kristiansand»

Årlig bruker Kristiansand kommune over en million kroner på å fjerne hærverk og forslumming som tagging påfører den vakre byen vår. Kjennere av taggermiljøet i Kristiansand mener bestemt at individer som utfører disse ugjerningene er en liten gruppe med kjente signaturer som eksempelvis, PF og Boy.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 16/13: Forvaltningsrevisjonsrapport om «Tilskuddsregimet i Kristiansand kommune»

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilskuddsregimet i Kristiansand kommune» er utarbeidet etter bestilling fra kontrollutvalget i sak 16, 19 og 43 i 2012. I rapporten har revisjonen forsøkt å belyse forskjellige problemstillinger knyttet til tilskuddsregimet slik det praktiseres i Kristiansand kommune.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 17/13: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Fartøyvernets framtid og Kristiansand kommunes ansvar»

Interpellanten spør om ordføreren er enig i at budsjettkutt for et fartøyvernsenter i vanskeligheter er et dårlig signal å sende ut til stat og fylke dersom Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter skal fortsette som et trepartssamarbeid.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

SAK 18/13: Interpellasjon fra repr. Tor S. Utsogn, FRP, vedr. «Fitness Lady»

Saken dreier seg om at bedriften Fitness Lady, et treningssenter for kvinner har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen i området. Søknaden ble avslått ved behandling i Byutviklingsstyret. Interpellanten viser til at det er gitt dispensasjon for flere andre treningssentre og fritidsaktiviteter i Sørlandsparken.

Publisert av Metro Sør den 16.01.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Glenn Faannessen

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Metro Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2018. Metro Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo