Kristiansand kommune

Bystyret 12. desember 2012 (Handlingsprogram/Budsjett)

SAK 183/12: Skolestruktur i Justvikområdet

Med bakgrunn i handlingsprogram 2012-15 ble det utredet tre alternativer der rådmannen foreslo å samle hele barnetrinnet på Havlimyra og legge ned Justvik skole. Oppvekststyret behandlet innstillingen 29. mai 2012 og vedtok å utsette saken for å utrede et et nytt alternativ med å utvide Fagerholt i kombinasjon med rehabilitering av Justvik.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.12.2012

Alt om budsjettet 2012

Onsdag møttes bystyremedlemmene i Kristiansand kommune for siste gang på denne siden av nyttår. Det var byens handlingsprogram og budsjetter for det kommende året som stod på agendaen i dette siste møtet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.12.2012

Sak 185/12: Kristiansand Boligselskap KF – budsjett 2013 og handlingsprogram 2013 – 2016

Kristiansand Boligselskap KF ble etablert 01.01.2006 og overtok/kjøpte alle utleieboligene kommunen eide. Fra 01.01.2007 ble alle boligene til Kristiansand Boligstiftelse, Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger og Kongens Senter/Eldres Hjem leid inn for å samle alle boliger kommunen disponerer i en driftsenhet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.12.2012

Sak 186/12: Budsjett 2013 med handlingsprogram 2014 – 2016 – Kristiansand Havn KF

Budsjettet er inndelt i drifts- og investeringsbudsjett for 2013 med handlingsprogram for 2014 – 2016. Driftsbudsjettet er stort sett videreført fra 2012 hvor kjente endringer er innarbeidet for 2012.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.12.2012

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo