Kristiansand kommune

Bystyret 21. november 2012 (Ordinært møte)

SAK 165/12: Motivasjonsordning for nærvær

Bystyret fattet i 2011 et vedtak der de som et ledd i arbeidet for å tilstrebe lavere sykefravær ber administrasjonen fremme en sak der det vurderes en motivasjonsordning av ansatte/enheter med lavt sykefravær.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

SAK 168/12: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Frivllighetssentral i Vågsbygd»

Interpellanten ønske en gjenopprettelse av Vågsbygd frivillighetssentral og viser blant annet til at bydelen har byens største befolkningsgrunnlag. Interpellanten mener å kunne bevise at sentralen tidligere har vært styrt av en uegnet person og ber om et nytt forsøk, eksempelvis i en prøveperiode på 3 måneder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

SAK 169/12: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, «Unntak av havneavgift for Hestmanden og andre som driver på frivillighets basis»

Interpellanten reagerer på at fartøy som som drives på frivillig basis ilegges havneavgift. Interpellanten ønsker at havnestyret/bystyret skal være oppmerksom på at det gjennom alle tidligere år, har vært fritak for fartøyer som drives på frivillighets basis, eksempelvis fullriggeren Sørlandet med flere.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

SAK 170/12: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Behov for å opprette et familie- og barnevernsutvalg I Kristiansand»

Interpellanten viser til at Klient- og Barnevernsutvalget i Kristiansand ble nedlagt av det politiske flertallet i 2011. Etter den tid har antall saker økt i omfang noe som medfører at flere og flere saker blir behandlet uten “politisk innsyn”.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

SAK 171/12: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. «Grønne tak i Kristiansand»

Interpellanten fra Miljøpartiet de Grønne, stiller en rekke spørsmål til ordføreren vedrørende kommunens satsing på grønne tak i Kristiansand og klimaendringer. Grønne tak er en betegnelse på tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

SAK 173/12: Rv 9 – Gartnerløkka – Jørgen Moes gate. Detaljplan. Sluttbehandling

Statens vegvesen er forslagstiller for forslag til detaljplanen som er utarbeidet i samarbeid med Kristiansand kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

SAK 174/12: Kjøita – 152/587 – detaljplan. Sluttbehandling

Planområdet gjelder tidligere ”Monter-tomta» og eies av Kjøita AS. Hensikten med planen er å erstatte gjeldende reguleringsplan og bedre kvalitetene for området som helhet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

SAK 175/12: Dialogarenaer mellom innvandrerbefolkningen og kommunen

I 2006 sluttet bystyret seg til administrasjonens forslag om organisering av innvandrerråd i Kristiansand. Det ble nedsatt et innvandrerråd som skulle være en forsøksordning, og evalueres etter tre år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

SAK 178/12: Universitetsbyen Kristiansand – Handlingsplan 2012 -15

Melding om Universitetsbyen Kristiansand ble vedtatt av styret for Universitetet i Agder november 2011 og av bystyret i Kristiansand måneden etter. Formålet med meldingen var å skape et grunnlag for samarbeid om felles langsiktige mål hentet fra overordnede planer/strategier for UiA og for kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

SAK 179/12: Valg av 17. mai-komité for perioden 2013-15

Med bakgrunn i at medlemmer ønsket å trekke seg fra vervet i 17. mai komiteen ble kommuneadvokaten kontaktet for å vurdere om de har anledning til å trekke seg fra vervet. Kommuneadvokaten har konkludert med at valget av 17. mai-komité for perioden 2011-15 i valg- og honorarkomiteens møte 02.11.11 ansees for å være ugyldig, og bystyret bes derfor om å velge ny komité for inneværende valgperiode.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.11.2012

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo