Kristiansand kommune

Bystyret 24. oktober 2012 (Ordinært møte og handlingsprogam)

SAK 138/12: Kvalitets-og utviklingsmelding for skolen i Kristiansand 2012

Høsten 2011 foreslo oppvekststyret at kvalitetsmeldingen skulle skilles ut fra årsrapporten og suppleres med et utfordringsbilde for Kristiansandsskolen. Meldingen skulle leveres for skoleåret og få navnet «Kvalitets- og utviklingsmelding for Kristiansandskolen».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.10.2012

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2013 – 2016

Økonomidirektør Terje Fjellvang legger på vegne av rådmannen i Kristiansand kommune fram et krevende forslag til hvordan kommunen skal bruke pengene de neste fire årene. Det legges opp til et meget stramt opplegg for å få ned netto lånegjeld med nesten 110 millioner kroner fra 2013 til 2016.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.10.2012

SAK 139/12: Elektromagnetiske felt, helse og lokal forvaltningspraksis

I februar 2011 reiste Miljøpartiet De Grønne en interpellasjon til ordføreren om sin bekymring for økende fare for EL-overfølsomhet fra mobiltelefonnett og trådløse datanettverk, og etterspurte hvilke tiltak ordføreren kunne iverksette.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.10.2012

SAK 140/12: Kunsten i det nye rådhuskvartalet – en helhetlig plan

Kommunalutvalget uttrykte i møtet 28. august 2012 et ønske om at det utarbeides en helhetligplan for kunsten i det nye Rådhuskvartalet. Innspill mottatt i kommunalutvalgets møte og gjennom media i etterkant av dette møtet er tatt med i utarbeidelsen av helhetsplanen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.10.2012

SAK 141/12: Våg Håndballklubb – søknad om ettergivelse av lån

Bystyrerepresentantene i Kristiansand skal ta stilling til en søknad om å ettergi et kommunalt lån til håndballklubben Våg Håndball. Kommunalutvalget har tidligere behandlet saken og opprettholdte da vedtaket i kulturstyret om ikke å stryke den kommunale gjelden til håndballklubben.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.10.2012

SAK 145/12: Jaktoddveien – presisering av bestemmelse

Detaljregulering for Jaktoddveien ble vedtatt av bystyret i september 2011. I forbindelse med forhandlinger om utbyggingsavtale har en bedt om en avklaring av planens rekkefølgebestemmelse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.10.2012

SAK 146/12 – 147/12: 2. tertialrapport 2012 – investeringsdelen og driftsdelen

I 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdel. Sektorvise rapporter etter årets 8 første måneder samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Sakene behandles under ett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.10.2012

SAK 159/12 – 162/12 – 163/12: Valg

Bystyremedlemenne skal foreta valg av medlemmer til kontrollutvalget, valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer samt valg av formann i forliksrådet. Alle sakene behandles under ett assistert av leder i valg- og honorarkomiteen, Jørgen Kristiansen.[ca_audio url=»http://www.radiosor.no/Audio/15912.mp3″ width=»640″ height=»27″ css_class=»codeart-google-mp3-player» autoplay=»false»]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.10.2012

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo