Siste publiserte saker

Mandal kommune - Bystyret 20. september 2018

PS 71/18: Skjenketider i Buen kulturhus

PS 71/18: Skjenketider i Buen kulturhus Mandal Hotel AS skal fra 2.mai 2019 ha enerett på servering og skjenking i Buen kulturhus, og har i den anledning søkt kommunen om serverings- og skjenkebevilling fra samme dato. Buen servering AS har hatt denne retten siden kulturhuset åpnet i 2012.

Publisert av Metro Sør den 20.09.2018

Mandal kommune - Bystyret 20. september 2018

PS 85/18: 2. gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Drareima 53/3, Heslandsveien, Planid 201610 – Innstilling

PS 85/18: 2. gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Drareima 53/3, Heslandsveien, Planid 201610 – Innstilling Planområdet omfattes av to teiger fra gnr 53, bnr 3 og 8 på hver sin side av fylkesvei 214 Gjervoldstadveien. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging, 2-, 4- og 6-mannsboliger med tilhørende anlegg. Totalt er det 14 boliger i forslaget.

Publisert av Metro Sør den 20.09.2018

Mandal kommune - Bystyret 20. september 2018

PS 84/18: Avklaring om det skal settes i gang planarbeid for detaljregulering for 52/138 Ulvegjelstoppen 12

PS 84/18: Avklaring om det skal settes i gang planarbeid for detaljregulering for 52/138 Ulvegjelstoppen 12 Konsulentfirmaet NinNin Plan og Design ønsker på vegne av grunneier Øystein og Vivien Dahl å starte et planarbeid for eiendommen 52/138, Ulvegjelstoppen 12 (tidligere Fjellveien 12). Formålet er å fortette eiendommen med 1 boenhet på en egen tomt.

Publisert av Metro Sør den 20.09.2018

Mandal kommune - Bystyret 20. september 2018

PS 83/18: Politisk saksbehandling nye Lindesnes

PS 83/18: Politisk saksbehandling nye Lindesnes Arbeidsutvalget i nye Lindesnes har etterspurt en sak om delegasjon til fellesnemnda og om fellesnemndas rolle i forhold til rådmennene i saker som må behandles i det enkelte kommunestyre.

Publisert av Metro Sør den 20.09.2018

Mandal kommune - Bystyret 20. september 2018

PS 79/18: Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

PS 79/18: Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder I oktober 2015 kom det en invitasjon fra Vest-Agder fylkeskommune om å delta i prosjektet «Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder». Formålet er å styrke dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag knyttet til friluftslivsinteresser i kommunene. Resultatet er først og fremst et verktøy for arealplanlegging og utviklingsarbeid.

Publisert av Metro Sør den 20.09.2018

Mandal kommune - Bystyret 20. september 2018

PS 81/18: Fullmakt til å inngå annleggsbidragavtale med utbyggerne i Strømsvika

PS 81/18: Fullmakt til å inngå annleggsbidragavtale med utbyggerne i Strømsvika Mandal Havn Strømsvika AS, Mandal Havn KF, Maren AS og Tømmerkaia AS skal opparbeide rekkefølgekravene i reguleringsplan for Strømsvika-Brennevinsmyra næringsområde, vedtatt av bystyret 17. desember 2015. En del av disse tiltakene er veg, vann, kloakk, g/s veg og gatelys. Disse tiltakene skal etter ferdigstillelse eies og driftes av Mandal kommune.

Publisert av Metro Sør den 20.09.2018

Mandal kommune - Bystyret 20. september 2018

PS 80/18: Øke innlånet av startlån

PS 80/18: Øke innlånet av startlån Boliglånsforskriftene legger til grunn at alle som skal kjøpe bolig, må ha minimum 15 % egenkapital. Forskrift om startlån fra Husbanken gir kommunen anledning til å innvilge boliglån med midler fra Husbanken, uten å stille krav om 15 % egenkapital.

Publisert av Metro Sør den 20.09.2018

Mandal kommune - Bystyret 20. september 2018

PS 78/18: Høring: Klima- og energiplan for Lindesnesregionen

PS 78/18: Høring: Klima- og energiplan for Lindesnesregionen Lindesnesrådet vedtok i møte 02.12.16 å starte arbeidet med en klima- og energiplan for hele regionen, og det ble avsatt kr. 200.000 til arbeidet. Arbeidet har vært gjennomført av en prosjektgruppe med en deltaker fra hver kommune. Rådmannsutvalget har vært styringsgruppe.

Publisert av Metro Sør den 20.09.2018

Mandal kommune - Bystyret 20. september 2018

PS 76/18: Plassering av krigsseilermonument

PS 76/18: Plassering av krigsseilermonument Det har vært arrangert krigsseilertreff i Mandal fra 1990 til 2017, samtidig med Skalldyrfestivalen. Dette har ført til at det har vokst fram et ønske om at krigsseilerne fra Agder skal få et minnesmerke i Mandal. Det planlegges å avduke av monumentet som en del av et arrangement på frigjøringsdagen 8. mai 2019.

Publisert av Metro Sør den 20.09.2018

Ansvarlig redaktør:
Glenn Faannessen

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Metro Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2018. Metro Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo