Bystyret 20. februar 2014

Tilbake til arkiverte møter

PS 27/14: Lavterskeltilbud til mottakere av økonomisk sosialhjelp

NAV-logo

I bystyremøtet den 12. desember 2013 ble det vedtatt at rådmannen skulle legge frem en sak hvor det skulle utredes en mulig gjenopptagelse av lavterskeltilbud i regi av NAV. Ifølge loven om sosiale tjenester i NAV er formålet å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgangen til arbeid. Saksordfører er Even Sagebakken fra Arbeiderpartiet.

Ansvarlig redaktør:
Tore Mydland

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

2

Denne tjenesten leveres av Radio Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2017. Radio Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo med god hjelp av WordPress 4.8.2