Siste publiserte saker

Mandal kommune - Bystyret 15. juni 2017

PS 74/17: Mandal kommunes økonomiske situasjon – Oppstart av budsjettprosess

PS 74/17: Mandal kommunes økonomiske situasjon – Oppstart av budsjettprosess Da bystyret behandlet økonomirapport for Mandal kommune pr 28.2.2017 tok de rapporten til etteretning.

Publisert av Radio Sør den 15.06.2017

Mandal kommune - Bystyret 15. juni 2017

PS 73/17: Økonomirapportering per 30. april 2017

PS 73/17: Økonomirapportering per 30. april 2017 Økonomirapporteringen per 30. april har bakgrunn i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Sør den 15.06.2017

Mandal kommune - Bystyret 15. juni 2017

PS 71/17: Tiltak for å begrense spredning av gummigranulat (SBR) i Idrettsparken

PS 71/17: Tiltak for å begrense spredning av gummigranulat (SBR) i Idrettsparken Bystyret vedtok i februar 2017 at det innen sommeren 2017 skulle legges frem plan og forslag til tiltak for å begrense spredning av gummigranulat på eksisterende baner.

Publisert av Radio Sør den 15.06.2017

Mandal kommune - Bystyret 15. juni 2017

PS 70/17: Utgangspunkt for forhandlinger – Sjøsandsleiren

PS 70/17: Utgangspunkt for forhandlinger – Sjøsandsleiren I forhandlingene med Sjøsanden Feriesenter AS om mulig videre drift av Sjøsandsleiren, deltar rådmann og politisk forhandlingsutvalg sammensatt av ordfører Alf Erik Andersen (FrP), planutvalgsleder Jon Gunnar Ask (H) og opposisjonsleder Even Tronstad Sagebakken (Ap).

Publisert av Radio Sør den 15.06.2017

Mandal kommune - Bystyret 15. juni 2017

PS 68/17: Framtidig selskaps- og styringsstruktur for DDV-samarbeidet

PS 68/17: Framtidig selskaps- og styringsstruktur for DDV-samarbeidet Det Digitale Vestre Agder (DDV) ble etablert for ca. 15 år siden, og har siden starten utviklet seg til å omfatte stadig flere av eierkommunenes digitale løsninger.

Publisert av Radio Sør den 15.06.2017

Mandal kommune - Bystyret 15. juni 2017

PS 66/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for gang- og sykkelvei Tredgeveien – Befaring

PS 66/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for gang- og sykkelvei Tredgeveien – Befaring Mandal kommune meldte oppstart av planarbeid den 09.01.15 for gang- og sykkelvei fra krysset Skjernøyveien/Tregdeveien til Omlandsneset. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei mellom disse områdene.

Publisert av Radio Sør den 15.06.2017

Mandal kommune - Bystyret 15. juni 2017

Medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Medarbeiderundersøkelse 10-faktor Personalsjef Siren Vetnes Johannessen i Mandal kommune holder en orientering rundt medarbeiderundersøkelsen som Mandal gjennomførte i vår.

Publisert av Radio Sør den 15.06.2017

Mandal kommune - Bystyret 15. juni 2017

PS 65/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Agder Fengsel, avdeling Mandal

PS 65/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Agder Fengsel, avdeling Mandal Mandal kommune meldte oppstart av planarbeid for fengselsområdet på Jåbekk den 05.03.15 for å tilrettelegge for mulig etablering av fengsel i Mandal. Planområdet var på ca. 200 dekar, hvor deler var regulert gjennom områderegulering for Jåbekk N3, og deler avsatt som LNF-område i kommuneplanen.

Publisert av Radio Sør den 15.06.2017

Mandal kommune - Bystyret 15. juni 2017

PS 64/17: Mottaksskolen – Sluttrapport

PS 64/17: Mottaksskolen – Sluttrapport Under bystyremøtet i november 2014 ble det vedtatt at det skulle søkes innarbeidet 8 millioner kroner til mottaksskolen i budsjett og økonomiplan 2015 og 2016.

Publisert av Radio Sør den 15.06.2017

Ansvarlig redaktør:
Tore Mydland

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

1

Denne tjenesten leveres av Radio Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2017. Radio Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo med god hjelp av WordPress 4.8.1