Siste publiserte saker

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

Interpellasjon ved repr. Sigurd Bjørn Kastrud, V «Om parkeringsplass mellom Buviksveien og Fridtjof Nansens vei»

Interpellasjon ved repr. Sigurd Bjørn Kastrud, V «Om parkeringsplass mellom Buviksveien og Fridtjof Nansens vei» Interpellanten viser til at det i en orientering om utarbeidelse av en 5 års forvaltningsplan i forbindelse med Statlig Sikret friluftslivsområde er sagt at søknad om midler til overnevnte parkeringsplass må tas med.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

PS 68/19: Tiltredelse av forkjøpsrett for aksjer i Strømsvikaselskapene

PS 68/19: Tiltredelse av forkjøpsrett for aksjer i Strømsvikaselskapene Selskapene i Strømsvika er i dag eid av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral gjennom selskapet Mandal Havn Strømsvika Holding AS. Åseral kommune har solgt sine aksjer til Mandal Havn KF. Samtidig har Audnedal kommune fattet vedtak om å kjøpe eventuelle aksjer som legges ut for salg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

PS 67/19: Vurdering av videre prosess – Innsigelse til områderegulering for Sandnesheia boligområde

PS 67/19: Vurdering av videre prosess – Innsigelse til områderegulering for Sandnesheia boligområde På vegne av Hellvik Hus meldte Asplan VIak om oppstart av planarbeid for områderegulering for Sandnesheia boligområde 26.10.15.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

PS 66/19: Erstatningsareal mv. for omdisponering av statlig sikrede friluftsområdet i Strømsvika

PS 66/19: Erstatningsareal mv. for omdisponering av statlig sikrede friluftsområdet i Strømsvika Havneutbyggingen i Strømsvika berører to statlig sikra friluftsområder. Mandal kommune søkte Miljødirektoratet i brev datert 31.03.16 om omdisponering av disse områdene. Miljødirektoratet ba om flere opplysninger, som ble sendt 13.10.16, bl.a. med tilbud om erstatningsareal som omfatter Nodevika.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

PS 65/19: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

PS 65/19: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10 Mandal kommune mottok 25.02.16 melding om oppstart av planarbeid for del av Nye Vestnes. Planområdet omfattet gbnr. 160/1483. I oppstartsmeldingen ble det opplyst om at det er ønskelig å gjøre endring i formålet, slik at det tillates blokkbebyggelse innenfor delområdet. Det ble videre angitt at utnyttelsen ikke skulle endres.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

PS 64/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for E39 Mandal Øst – Greipsland

PS 64/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for E39 Mandal Øst – Greipsland På vegne av Nye Veier AS meldte Asplan Viak AS om oppstart av planarbeid for E39 fra Mandal øst til Mandal by 25.06.18. Planområdet omfattet i hovedsak korridor for ny E39, angitt i kommunedelplan for E39, Døle bru – Livold. Formålet med planarbeidet ble opplyst å være å tilrettelegge for firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t, og to felts tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

RS 34/19: Mandal kirke – istandsetting av tårnet – klage på biskopens vedtak for deler av tårnet

RS 34/19: Mandal kirke – istandsetting av tårnet – klage på biskopens vedtak for deler av tårnet Riksantikvaren påklager vedtaket hva gjelder bruk av plater i tårnets publikumssal. De påpeker også nødvendigheten av brannsikring og automatisk slokkeanlegg i kirken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Mandal kommune - Bystyret 13. juni 2019

PS 60/19: Mottaksskolen 1. – 4.trinn

PS 60/19: Mottaksskolen 1. – 4.trinn Saken fremmes med bakgrunn i at det i driftsstyret den 14. mai kom opp et spørsmål under eventuelt fra Senterpartiet, om når det ble avgjort å flytte elever på 1.- 4. trinn ut fra mottaksskolen og inn i den ordinære skolen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

Mandal kommune - Bystyret 13. juni 2019

PS 59/19: Innbyggerinitativ – Nei til rundkjøring foran Ime skole

PS 59/19: Innbyggerinitativ – Nei til rundkjøring foran Ime skole 12.04.19 ble det mottatt et innbyggerinitiativ med tittel «Nei til rundkjøring foran Ime skole» med mer enn 300 underskrifter. I skrivende stund foreligger det 331 underskrifter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

Kristiansand kommune - Bystyret 13. juni 2019

PS 58/19: Intensjonsavtale om sammenslåing med Kristiansand Havn KF

PS 58/19: Intensjonsavtale om sammenslåing med Kristiansand Havn KF Havnestyrene i Kristiansand og Mandal har fått utredet muligheten for samarbeid mellom de to havnene. Anbefalingen var at den beste form for samarbeid er sammenslåing.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo